Zondag 9 januari

Orde voor de eredienst van zondag 9 januari 2022 in de kerk van Nieuwland. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is dominee Ko de Nood uit Tilburg. De liederen worden gebeamd.  

Welkom – mededelingen – aansteken kaars (ouderling van dienst)
Stil gebed.
Psalm 33
Votum en Groet
Gebed waarin we onze schuld belijden 
Woord van genade 1 Johannes 1:8 – 2:2 (NBV)
Evangelische liedbundel 249: Door uw genade Vader.
We belijden samen ons geloof (geloofsbelijdenis van Nicea)
Gezang 255: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973) Ere zij aan God de Vader
Kinderlied “Dank U wel”
Leefregel Mattheüs 22: 37-40 (NBV)

Gebed om leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing NT Lukas 2: 22-38 (NBV) (door lector)
Verkondiging Lukas 2: 35b
“Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen”
Opwekking 697 ‘Jezus ik vertrouw op U”
Dankzegging en voorbede
Gezang 913: 1, 3 en 4 Wat de toekomst brenge moge
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.