Zondag7 mei

Liturgie Zondag Cantate 7 mei in de kerk van Ritthem
Voorganger is dominee Hans Neels uit Middelburg
Organist is Arnold Dingemanse

…Welkom en mededelingen

Aansteken Paarskaars en stilte
(gemeente gaat staan)

Zingen Psalm 98: 1, 2 en 3

Groet
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Christus de Heer
a.: amen
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.  Liefdevol en genadig is de HEER,
g. hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
v. Hij straft ons niet naar onze zonden,
g. hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
v. Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
g. zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

Stilte , voor eigen gedachten…

v/g. Heilige God
Heilig en sterk
Heilig en onsterfelijk
ontferm U over ons
v. Zo ver als het oosten is van het westen,
g. zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
v. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
g. zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
lied: 146a: 1, 2,en 3 Laat ons nu vrolijk zingen
( Gemeente gaat zitten )

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van de schrift (= lied 333)
( voorzanger, daarna allen: ) Kom Geest van God maak onze harten open
dat Christus bij ins woning vindt

Toren Kerk Ritthem

Lezing: Jona 3: 10 t/m 4: 11

Lied: 848 Al wat een mens te kennen zoekt

Lezing Johannes 10:1-10

Lied 338b Hallelujah

Verkondiging

Lied 838: 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Slotlied 864: 1 en 5 Laat ons de Heer lofzingen

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.