Zondag 4 juni

Liturgie eredienst Zondag Trinitatis.
4 juni 2023. Aanvang 10uur. Kerk Ritthem

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “Ere zij aan God de vader” (NLB 705, alle coupletten)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Lof God, loof hem overal” (Psalm 150, couplet 1)
Gebed van de Zondag
Bemoediging en Leefregel: 2 Korintiërs 13, 11-13
Zingen Glorialied “Hef, bazuin uw gouden stem” (Psalm 150, 2)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Moment voor de kinderen,
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Exodus 34, 4-9 (lector)
Orgel
Lezing II: Matteüs 28, 16-20
Preek
Orgel

AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
Afscheid van Arco Jacobse als diaken
Zingen “Nu is het woord gezegd”(NLB 159a, alle coupletten)

Herbevestiging van Thea Mulder als diaken
Zingen “Dat ’s Heren zegen op u daal’” (NLB 363)

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderen komen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied: “Dank, dank nu allen God” (NLB 704, coupletten 1 en 3)
Zegen
Orgel