Zondag 2 juni

Liturgie voor de dienst van zondag 2 juni 2024 in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Gert Jan Smit uit Middelburg. Aanvang 10.00 uur.

Orgelspel
Welkom en mededelingen en kaars
Zondagspsalm psalm 98 : 1 en 2
Stilte
Votum en groet
Smeekgebed
Glorialied psalm 98: 3
Zondagsgebed .
Kinderen naar de nevendienst

Eerste lezing Jesaja 43 : 1-7
Lied psalm 23
Tweede lezing Johannes 10 : 1-16 (lector)
Lied lied 339a
Overweging
Lied lied 653 : 1, 6 en 7
Credo lied 340b
Gebeden stil gebed / gebed / ONZE VADER
Kinderen komen terug

Collecte
Slotlied lied 967 : 1, 2, 6 en 7
Wegzending
Zegen
Orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.