Zondag 14 mei

Liturgie Eredienst 14 mei. Zondag Rogate (vragen of bidden).
 Kerk Nieuwland, 10 uur.
Voorganger is onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.
Organist is Arnold Dingemanse

VOORBEREIDEN
Intocht
Welkom en Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil gebed
Zingen Aanvangslied “Laten wij zingend, deze dag beginnen” (NLB 212, coupletten 1, 2 en 5)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen Psalm Psalm 34: “Ik loof de Heer altijd” (coupletten 1 en 4)
Lezing Leefregel: Psalm 34, 12-23
Zingen: “Ere zij de vader en de zoon” (NLB 195)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied Psalm 107: “Gods goedheid houdt ons staande” (coupletten 1 en 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de schrift
Moment voor de kinderen/kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: 1 Petrus 3, 13-18
Orgel
Lezing II: Johannes 16, 16-24
Preek

DIENST VAN GEBEDEN
Zingen “Breng Dank aan de Eeuwige” (Opwekking 331)
Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. (2x)
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x)
Breng dank.

Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst/ inzameling van de gaven


ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied: “Naam van Jezus, nu verheven” (NLB 664, alle coupletten)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.