Zeg niet: God zal de leegte vullen

Het september nummer van het kwartaalblad Grond bevatte een interview met Jan Zwermer, naar aanleiding van het overleden van zijn vrouw Lia op 11 april van dit jaar. Emerituspredikant Neeltje van Doorn is de schrijfster van dit verhaal. Grond is een glossy van de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg. Het is mede met het oog op de komende Eeuwigheidszondag goed om het interview ook hier weer te geven,

Onder het interview staat het aangehaalde gedicht van de beroemde Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in de Tweede Wereldoorlog zijn stem verhief tegen de nazi’s en dat op 9 april 1945 met de dood moest bekopen.
Als je van iemand houdt
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.

Dietrich Bonhoeffer

Reacties plaatsen is niet mogelijk.