Zeg eens: Ik word blij van jou!

Ik word heel blij van jou! Zeg je dat wel eens tegen iemand? Zoals in Lucas 3 waar het klonk: ,,Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.

Een kerkdienst met een preek waar je heel blij van kunt worden en dat waren bezoekers ook overduidelijk.  Er staat ook  veel wat troostvol is in Titus 3; ,, Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwig leven waarop we hopen.”

Klik hier als je de dienst wilt beluisteren

Reacties plaatsen is niet mogelijk.