Zangdienst!

Zondag 13 augustus houden we een zangdienst in de kerk van Ritthem.
Voorganger is ouderling Rinke Dellebeke
De muzikale begeleiding berust bij organist Tim Bouwsma
Thema: Het is de HEER die redt

Orde van Dienst
Mededelingen en welkom
1. Intochtslied: Prijs de Heer met blijde galmen (Joh. de Heer 446)
Votum en Groet

Uitleg van het thema
2. Machtig God, sterke rots (Joh. de Heer 92)
3. ‘K Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Op Toonhoogte, 291)

Gebed om de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst

Lezing 1: Jona 2: 1 – 11 (lector)
4. Als g’in nood gezeten (Joh. de Heer, 7)
5. Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit (Joh. de Heer, 256)

Lezing 2: Matt. 14: 22-33 (lector)
6. Al de weg leidt mij mijn Heiland (Joh. de Heer, 5)
7. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen (Joh. de Heer, 971)

Korte meditatie
8. Groot is uw trouw o Heer (HNL, 885/Joh.de Heer, 149)

Dankgebed
Kinderen terug
Collectes

9. Ik wandel in het licht met Jezus (Joh. de Heer, 13)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.