Witte Donderdag

Agape Viering
Witte Donderdag
6 april 2023, 18:30 Uur
Kerk Ritthem
Voorganger dominee Pascal Handschin

Woord van Welkom
Zingen tafellied: “Dank U voor uw overvloed” (NLB 226)
Gebed
Begin Maaltijd
Lezing: Exodus 12, 1 t/m 15
Zingen Psalm 81 “Jubel. God ter eer” (NLB 81, coupletten 1,2,5,8 en 9)
Voortzetten Maaltijd
Lezing Matteüs 26, 30 t/m 46
Zingen: “Midden in de dood” (NLB 566, alle coupletten)
Korte Overdenking
Afsluiten Maaltijd
Zingen “Wees gij mijn toevlucht” (NLB 263, alle coupletten)

Koffie

Viering Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis
Zingen “God heb ik lief, want die getrouwe Heer” (NLB 116, coupletten 1,3, en 4)
Lezing: Johannes 17, 1-19
Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1-5)
Gebeden
Nodiging
Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen ”Ik wil u danken, grote Levensvorst” (NLB 381, couplet 6)
ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen Orgel

Laatste Avondmaal. Sint-Michiels en Sint Goedelekathedraal Brussel
Reacties plaatsen is niet mogelijk.