Witte Donderdag

Agape viering en Heilig Avondmaal woensdag 14 april 2022 l in conistorie en kerk van Ritthem.
Voorganger is dominee Pascal Handschin
17:30 uur Inloop met koffie

18:00 uur

  • Opening
  • Gebed
  • Lied: Zingen Wij van Harte zeer (NLB 225)

Maaltijd

  • Lezing Jeremia 31, 27-34
  • Zingen Psalm 67 (NLB 67; 1 en 3)

Presentatie Hillcrest door Annemarie Stern

  • Lezing Efeziërs 2, 11-22
  • Zingen Vlammen zijn er vele (NLB 970)

Dankgebed over de maaltijd

19:15 uur in de kerk

Orgel

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Zingen Psalm 81 (NLB 81, 1, 4 en 14)

Dankgebed en voorbeden

Orgel

Inzameling van de gaven

Gebed over de Gaven

Tafelgebed (Met sanctus “Heilig zijt gij” Psalm 118)

Vervolg Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese

Zingen Christus Heilig godslam

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed.

Zingen In Stille nacht houdt hij de wacht. (NLB 571, alle coupletten)

Zending en zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.