Beluister prachtige dienst!

We beleefden zondag 22 april een prachtige dienst over het thema ‘Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen’. Iedereen kwam droog in de kerk aan, maar tijdens de dienst brak het onweer los. Binnen beleefden we een heel gevarieerde dienst die stond in het teken van ‘laat alles los en volg Jezus’. Dat thema wees in korte overdenkingen in de verf gezet door de theologe Rinke van Hell, gemeentelid in Ritthem.

Medewerking verleenden verder. Gemengd Koor De Levensbron (Goes) o.l.v. de Nieuwlander Rembrandt Minderhoud en pianist Tim Eggebeen. Organist Tim Bouwsma begeleidde de samenzang. De orde was gemaakt door de commissie bijzondere diensten. Namens deze verleenden ook medewerking Lien, Osté, Marinte Osté en Wilma de Ridder (Schriftlezingen, gedicht en gebeden). Klik hier voor beluisteren dienst.

Themadienst 22 april 2018  Welkom en mededelingen;  Zingen Psalm 111: 1; Votum & Groet; Zingen Psalm 111: 6;  Inleiding op het thema; Gebed van toenadering; Lezing Jozua 24: 14 & 15; Ik kies vandaag – Opwekking 645 (koor & samenzang); Kinderen gaan naar de nevendienst (tot 10 jaar); Gebed bij open Bijbel; Bijbellezing Ruth 1: 6 – 19a; Korte overdenking; Zingen:  Welzalig de man die niet wandelt – Opwekking 244 Koor en samenzang); The New 23rd (De Heer is mijn Herder) – R. Carmichael/Sjoerd P. Zwaan (koor); Evangelielezing: Marcus 1: 16 – 20; Korte overdenking;  Jezus die langs het water liep – Zingen LvdK  47: 1, 2, 3; You alone can rescue – Matt Redman/arr. Gary Rhodes;  Dankgebed en Voorbede Eindigend met: Onze Vader (koor); Collecte voor Sta Op Zorg; Afsluiting thema en dienst ; Zegen: Ga met God en Hij zal met je zijn – LvK 416 (koor en samenzang)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.