Wij helpen Colombia

De door de diakenen geleide dienst van zondag 15 oktober stond in het teken van de hulp aan Colombia. Ons diaconale project voor de komende jaren is gewijd aan het werk in dat land.

Tijdens de dienst bleek uit een film dat het verschil tussen arm en rijk in Colombia extreem groot is. Armoede en sociale onrust waren de achterliggende oorzaken van de burgeroorlog. Deze ving aan in 1964 en eindigde in 2016. In het laatste jaar sloten de regering en rebellenbeweging FARC een vredesakkoord. Helemaal rustig werd het helaas niet.

Vanwege het landurige conflict zijn hele generaties opgegroeid met geweld en de sociale tweedeling in de samenleving. Daarom steunt Kerk in Actie (KIA) in Colombia kerken. Zij leiden predikanten op die proberenom van binnenuit verandering te bewerkstelligen. Ook ondersteunt KiA kinderen, jongeren en vrouwen uit achtergestelde groepen. Het gaat dan vooral de oorspronkelijke bevolkingsgroepen en vluchtelingen. Tenslotte wordt gewerkt aan bescherming tegen seksueel geweld.

Het diaconale project van onze kerkgemeente sluit aan bij dat van classis Delta. Het gaat daarbij om drie speerpunten:
1)Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
2)Sociaal bewogen predikanten opleiden Dit wordt gedaan door een Nederlandse theologe Jeannet Bierman.
3)Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen. Dit laatste project is speciaal gekozen door onze classis vanwege het feit dat we ook een agrarische regio zijn.

Tijdens de dienst in de kerk van Nieuwland is er gebeden om zegen over het  project. En ook om vrede in het door onvoorstelbare terreur getroffen  Israël. Gebed klonk er voor alle gewone mensen en kinderen in Israël en Palestina, die ‘slachtoffer worden van geweld dat niets en niemand ontziet’. En tenlotte is de nood opgedragen van de slachtoffers van de in het nieuws op de achtergrond geraakte aarbevingen in Afghanistan. 

De lezing was uit Johannes 6, het deel dat handelt over de wonderbare spijziging. Het spiegelverhaal ging over de wonderbare spijziging door de man met de soepsteen. Toen alle armen wat meebrachten was er ineens eten voor alle aanwezigen. Volgens dat principe verliep ook de gezamenlijke maaltijd in de kerk. Brood en soep om de magen van alle aanwezigen te vullen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.