Werk aan de winkel

Vanuit de kerkenraad…

‘Werk aan de winkel’

Daar staan we, iets weifelend naar elkaar kijkend, elk met een geheven glas in de hand. December 2022. De fusie – het tot stand komen van onze nieuwe protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland en Ritthem – is per 1 januari een feit. Kun je dan blij zijn mag er getoost worden?

Samen zijn we een nieuwe weg ingegaan, er is veel werk verricht, mede door de begeleidingscommissie om dit mogelijk te maken. Er is gesproken en geluisterd. We voelen soms de pijn om de dingen ‘die zo bij ons horen’ los te laten.

Ja, we hebben als kerkenraad getoost op een weg samen, op de (h)echtheid die wij als gemeente ervaren. Op jong en oud, op zingen op zondag, op al die samenkomsten die we hebben in- en buiten de kerk. Op de ontmoeting na een dienst of in het dorp rond een Dorpstuin. We staan als nieuwe gemeente voor een nieuw jaar waarin we als gemeente van Christus een nieuwe fase ingaan met een zekere toekomst.

Tegelijk met het geheven glas is er zorg, blijven er vragen; hoe bereiken we jongeren en ouderen? Zorgen over de invulling van diensten of vervulling van ambten en de toenemende kosten… God geeft ons, Zijn gemeente daar antwoord op met daarin ook een opdracht aan jou en mij; “Wandel in de liefde, zoals Christus ons ook lief gehad heeft. (Efeze 5:2) Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en (w)barmhartig en vergeef elkaar!” (Efeze 4:32)

Geloven; kerk in Ritthem en Nieuwland zijn, is ontvangen van zegen, liefde en troost. Ik geef jou dat van harte mee in het nieuwe jaar 2023.

Christiaan van Mourik

Reacties plaatsen is niet mogelijk.