Wees een zegen

Overdenking: Wees een zegen

Bovenstaande drie woordjes zijn een verkorte versie van Genesis 12 vers 2b. Daar staat: een bron van zegen zul je zijn”.

Deze oproep klonk op Nieuwjaarsdag tijdens het door Christiaan van Mourik geleide morgengebed. Het zijn treffende woorden aan het begin van 2020. De wereld is vol van onrust. Wat zal dit jaar brengen?

Abraham leeft in een samenleving die zich van God noch gebod wat aantrekt. Een wereld van mensen met sterallures die een toren willen bouwen die tot in de hemel moet reiken. Dat lijkt op onze tijd.

Abraham krijgt  te horen dat hij op reis moet naar een land dat God hem zal wijzen. Uit hem zal bovendien een groot volk voortkomen. Wat moet een kinderloze man van 75  nu aan met zulke woorden? Abraham twijfelt niet, maar gelooft wat God zegt. Hij  trekt naar het beloofde land en krijgt een zoon. Uit hem komt het volk Israël voort en uiteindelijk Jezus Christus, de Verlosser die de hele wereld zegent.

Abraham stelt zijn vertrouwen op God, te midden van een wereld die het meent zonder de Schepper te kunnen doen. De woorden ‘Wees een zegen’ zijn een oproep om goed te doen rond je heen. Een oproep om een lichtje te zijn, juist als het donker is. In het vertrouwen dat er EEN aan het eind van de reis wacht met wijd geopende zegenende armen.

WS

Toten van Babel. Pieter Brueghel de Oude, Museum Boymans van Beuningen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.