Weekbrief

Naast het kerkblad is er nu de WEEKBRIEF.

De eerdere nieuwsbrief was een “nieuwsbrief in coronatijd”. Hoewel de ziekte nog niet is uitgebannen, wil de kerkenraad graag een nieuwe start van het gemeenteleven markeren met een nieuw en blijvend initiatief: de weekbrief.

De weekbrief is bestemd voor leden van en betrokkenen bij de Protestantse Gemeenten van Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland. En geeft – per email- korte actuele informatie. Allereerst over de kerkdienst. Daarnaast kunnen korte berichten toegevoegd worden die betrekking hebben op de gemeente en haar leden. Er kunnen meldingen gedaan worden van bijeenkomsten die binnen één of twee weken plaats zullen vinden. Er kunnen mededelingen gedaan worden m.b.t. gemeenteleden zoals een ziekenhuisopname, overlijden of een blijde gebeurtenis. En er kan een fotootje toegevoegd worden van een gemeentegebeurtenis, een jarige of een dopeling bijvoorbeeld.
De weekbrief vervangt het kerkblad níet. Dat blijft voor de meer uitgebreide en langere-termijn-informatie op papier.

De weekbrieven worden samengesteld door de scriba’s Lien Osté en Jan Zwemer en ouderling Elizabeth de Haan.

Berichten kun je doorgeven aan de scriba’s op hun eigen email-adres of via pgnr2020@gmail.com (dit is het adres speciaal voor de weekbrief).

Ontvang je de weekbrief nog niet, dan kun je je ook via dit email-adres daarvoor opgeven. Zet in die mail ook je naam en adres.

Elizabeth de Haan-Roelse


Reacties plaatsen is niet mogelijk.