Weekbrief per email

Ontvang je de weekbrief nog niet? Elke vrijdag korte actualiteit van onze kerkelijke gemeente in je mailbox.
Met snelle links naar website en kerkdiensten.

Geef je email-adres, naam en woonadres door aan: pgnr2020@gmail.com. Ook van je huisgenoten!
Laat elkaar weten wat er gebeurt in de komende week: catechese, activiteit, bijeenkomst. Geef ook
dat door op pgnr2020@gmail.com.

De weekbrief verschijnt naast het papieren kerkblad en de website, die meer uitgebreide informatie
en artikelen bevatten. Tekens van leven!
De samenstelling van de weekbrief gebeurt in de regel door Elizabeth de Haan.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.