We worden zo klein…

AAGTEKERKE – Alle mensen die betrokken zijn bij het wel en wee van onze kerkelijke gemeente worden van harte uitgenodigd om op donderdag 9 november de vergadering bij te wonen van de Ring Walcheren. Deze begint om 19.30 uur in de dorpskerk van Aagtekerke.

Secretaris Lenie Molendijk van de ring schreef het volgende over deze bijeenkomst: ,,Onze ring telt 22 gemeenten. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, ook kleine, kwetsbare gemeenten. Vaak is de bezetting van de kerkenraad lastig geworden, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een dienst houden. Maar hoe dan?
De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet. Er blijkt veel meer mogelijk dan velen denken, en met wat creativiteit en samenwerking kan een kleine gemeente nog lang present blijven op het dorp.

Op 9 november gaan we dat met elkaar ontdekken tijdens een bijeenkomst voor ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. Er zullen ook leden van de classis aanwezig zijn.”

Aan de orde komt de in april 2022 door de Classis Delta uitgegeven brochure “Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt”. Klik hier waneer u deze wilt lezen

Interieur dorpskerk Aagtekerke

Reacties plaatsen is niet mogelijk.