Watersnood

Hieronder een bericht van Annemarie Stern over ons diaconale project voor het Hillcrest Aid Centre. Ze schrijft onder meer over de hevige overstromingen die zich in april voordeden.

,,Als ik aan Hillcrest Aids Centre denk, denk ik aan veerkracht.
Veerkracht is zichtbaar bij de grannies, de oma’s die onder moeilijke omstandigheden hun kleinkinderen een thuis geven.

Veerkracht zie ik ook bij de verzorgenden in de respite unit, de kleine kliniek waar mensen met AIDS liefdevol worden opgevangen en met liefde omringd sterven.

Veerkracht is ook waarneembaar bij de jongerenwerkers die onvermoeibaar programma’s uitrollen waarmee jongeren leren om respectvol naar anderen in het leven te staan en uitzicht krijgen op een baan.

Veerkracht zie ik ook bij het management van Hillcrest Aids Centre. De Canadese Candace Davidson is de CEO van Hillcrest Aids Centre. Zij woont inmiddels al jaren in Zuid Afrika. Samen met haar staf geeft ze leiding aan de organisatie. Met volharding en met een rotsvast vertrouwen dat God Hillcrest Aids Centre niet loslaat is Candace Davidson de inspirerende CEO die Hillcrest Aids Centre ook nodig heeft. 

Veerkracht bij alle medewerkers van Hillcrest Aids Centre was bijna tastbaar toen in april zich een vreselijke ramp voltrok in het gebied rondom Durban en daarmee het gebied waarin Hillcrest Aids Centre is gevestigd en daar van zo’n grote betekenis is voor de mensen in de naaste omgeving. Juist die omgeving werd zo getroffen door extreem hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Vele mensen kwamen om het leven. Overlevenden verloren hun thuis. Wegen en voorzieningen zoals water en elektriciteit werden weggevaagd.

Er was noodhulp nodig en vanuit Hillcrest Aids Centre wilde men deze hulp bieden.

Stichting Zulu Aid bracht hier in Nederland een extra nieuwsbrief uit en deelde zo het trieste nieuws. Daarbij ook de vraag om speciale financiële steun om Hillcrest Aids Centre in staat te stellen om het nodige te doen voor de meest getroffen mensen.

Een stroom van giften kwam op gang. Nog druppelen er giften binnen, maar eind mei werd een bedrag van € 6.500,= aan noodhulp genoteerd. Daarnaast het prachtige bericht van de Wilde Ganzen, die bij uitzondering dit bedrag verdubbelde zodat Hillcrest Aids Centre echt ruimte kreeg om de noodzakelijk hulp te bieden.

De eerste berichten die wij ontvingen gingen over opvang van mensen wiens huis is weggevaagd, verstrekken van voedsel, dekens, kleding en aanbieden van tijdelijke voorzieningen. Maar ook berichten van herstel van huizen en opnieuw inzaaien van de moestuinen. Met de wereldwijde onzekerheid als het om voedsel gaat een belangrijke keuze om daaraan bij te dragen.

Het toonbeeld van veerkracht, een voorbeeld voor ons.”

Annemarie Stern

Reacties plaatsen is niet mogelijk.