,,Wat krijgen we nou!”

Zondagmorgen. 19 maart. ,,Wat krijgen we nou!”, roept een jongetje wanneer hij de kerk van Nieuwland binnenstapt. Zijn reactie is te begrijpen, want het ziet er heel anders uit dan op andere zondagen. Slingers, de stoelen gezellig rond tafels gedrapeerd en een heel jong publiek.

Vandaag is er een jongerendienst en dat is aan alles te merken. Het beeld van een kerkgemeente als een groep hele grijze AOW’ers gaat niet op. Op normale zondagen zijn we als  gemeente al verwend met flink wat jong bezoek, maar vandaag slaat alles! Het aantal 65-plussers is op twee handen te tellen. Vandaag zijn er mensen van alle leeftijden. Dertigers, veertigers, maar vooral heel veel kinderen.

Allemaal redenen om van harte in te stemmen met het lied ‘Groot is uw trouw O Heer’. Dat als begin van de dienst, die draait om het thema Groot en klein. Dat wordt uitgebeeld door het verhaal van David en Goliath. Je hoort vaak dat het tegenwoordig moeilijk is om de aandacht van kinderen vast te houden. Dat is hier niet zo. Ademloos zien ze toe hoe de kleine David de bijna twee keer zo grote reus verslaat. Hij komt languit ten val naast de ouderlingenbank.

De moraal van het verhaal: Vertrouw op God. We worden opgeroepen om op te schrijven wat de reuzen zijn die ons benauwen in ons leven. Al die narigheid wordt bij het kruis gelegd. Al die zorgen worden in het gebed tot God gebracht.|

Dat is aan het eind van de dienst. Dan hebben we al de pauze achter de rug met drinken en allerlei soorten smakelijk gebak. En kiezelstenen beschilderd in vrolijke kleuren.

En zo is de kerk de ontmoetingsplek van een levendige groep gelovige mensen. De plek waar een paar dagen eerder ouderen elkaar op een creatieve manier bezighielden met het thema hoe je je kunt redden in moeilijke omstandigheden. Zie daarvoorvoor: https://pknieuwensintjooslandritthem.nl/rammen-voor-het-goede-doel/

Kortom: in de kerk komen jong en oud samen rond de Blijde Boodschap.

Dank aan de mensen van de kindernevendienst en kinderclub Happy Day, de muzikanten en de catering. Namen noem ik niet. De kerk is een zaak van de christelijke gemeente. Kortweg: van samen.

WS

Reacties plaatsen is niet mogelijk.