Waar een wil is is een kerk

door Wim Staat
In Zwitserland wordt Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans  gesproken. Ondanks deze viertaligheid is het al zeven eeuwen een natie. Waar een wil is is een weg. Het land wordt daarom ook Willensnation genoemd.

Predikant in de weer met het bedienen van de koffie

Deze wijsheid kwam, hetgeen voor ingewijden geen verrassing kan zijn, van onze predikant Pascal Handschin. Hij haalde de benaming van zijn geboorteland aan in het Zeemanshuis in Vlissingen-Oost. Daar bogen kerkenraden van onze beide gemeenten zich zaterdag 18 januari 2019 over het verdere verloop van de samenwerking tussen kerkelijk Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland. En in het verlengde van de Willensnation die het Alpenland vormt zouden wij natuurlijk ook een Willenskirche kunnen zijn, een wilskerk dus in het Nederlands. Onze dominee wou er maar mee aangeven dat er heel veel mogelijk is wanneer je het echt wilt.
Classispredikant dominee Arie van der Maas leidde discussie over het dagthema. Hij schetste vooraf allerlei ervaringen die hij in Zeeuws-Vlaanderen, op Zuid-Beveland en op IJsselmonde opdeed met het aaneensmeden van kerkgemeenten.
Het was een bijzonder vruchtbare dag, die in een open en ontspannen sfeer verliep. We hebben op het gebied van  verdere samenwerking of zelfs volledig samengaan nog enig werk te doen.
Ik volsta met de slotconclusies die aanwezigen uitspraken. Let wel dat zijn geen besluiten maar opmerkingen van kerkenraadsleden:
-,,We moeten voortgaan in de richting van een echte fusie.”
-,,We zijn aan elkaar verbonden met het oog op de toekomst.”
-,,Het wordt tijd om het traject van de voortgaande samenwerking goed op papier te zetten.”
-,,Ik heb er zin in.”
-,,Het is fijn om hierbij te horen.“
-,,Het is fijn dat we allemaal dezelfde kant opkijken.”
-,,Het gaat om het gezamenlijk doorleven van onze gezamenlijke verantwoordelijk_
heid.”
-,,Ik zag dat het (hier) goed was.“
-,,Dit was goed voor het saamhorigheidsge-
voel.”
Na al deze geanonimiseerde opmerkingen noem ik nog onthullende woorden uit de mond  van dominee Handschin: ,,Zijn wij twee gemeenten dan? Ik dacht het afgelopen half jaar dat we één gemeente waren! Hebben we twee kerkenraden dan? Wanneer ik er ben vergaderen we altijd samen!.”

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.