Vredesweek 2021

Hieronder een persbericht van de organisatie van de vredesweek. Het bevat een overzicht van de evenementen in de regio tijdens de Vredesweek. Deze loopt van zaterdag 18 t/m zondag 26 september.

,,Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede in Nederland. Er zijn honderden activiteiten. Bijvoorbeeld het project Lopend Vuurtje.

Informatie hier over vind u op: www.peace-education-in-action.nl/
De Ambassade van Vrede op Walcheren is gevestigd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan 310, 4386 CZ Vlissingen

Meer informatie, zie:
www.vredesweekwalcheren.nl
www.vredesweek.nl
www.wereldvredesvlamvlissingen.nl

Met medewerking van:
Ambassade van Vrede
www.facebook.com/AmbassadeApgenVlissingen

Raad van Kerken, Middelburg en Vlissingen
Walcheren Mozaïek www.facebook.com/Walcheren-Mozaiek

Bij alle activiteiten nemen we de coronamaatregelen in acht die door de overheid zijn opgelegd. De actueelste informatie kunt u vinden op onze website: www.vredesweekwalcheren.nl


18 september t/m 31 oktober Vredesspeurtocht door Vlissingen voor iedereen vanaf 6 jaar. Na het wandelen kan je de oplossingen mailen en ontvangt men een prijsje.  De speurtocht is te downloaden op de website www.vredesweekwalcheren.nl. De uitslag kan gemaild worden naar; speurtochtvredesweek@gmail.com


18-9-2021 Zaterdag 13.30 – 15.00
14.00 uur Opening Vredesweek. In de Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen. Sprekers zijn: Bas van den Tillaar, Burgemeester Vlissingen, Bob Latuheru, Stichting Stedenband Vlissingen-Ambon. Letty Demmers, voormalig burgemeester Vlissingen Anneloes en Siegfried Steglich, met een presentatie over de Sint. Jacobskerk en het slavernijverleden. Muziek: Jos Vogel (orgel) en Esra Jonckman (fluit). Er is vanaf 13.30 uur informatie te krijgen over de Vredesweek en allerlei zaken die met vrede te maken hebben.


19-9-2021 Zondag 9.30 uur
Oecumenische viering Vlissingen, georganiseerd door de Raad van Kerken, met als thema: Wat doe jij in vredesnaam; op weg naar een inclusieve samenleving. Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 HK Vlissingen. Voorgangers: Wout Alserda (PKN), Ria Mangnus (RK), Margot Pols (Apostolisch Genootschap). Met medewerking van Jos Vogel (orgel) en Petra Wagenaar (sopraan).

19-9-2021 14.00 – 16.00
Tentoonstelling 70 jaar Molukkers in Nederland/Zeeland. Met name foto’s en krantenartikelen. Er is een korte inleiding door Alex Soplantilla. Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen.

20-9-2021 Maandag 14.00 – 16.00
Tentoonstelling 70 jaar Molukkers in Nederland/Zeeland. Met name foto’s en krantenartikelen. Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen.

20-9-2021 14.30 – 15.15
Benny de Lima, uit Middelburg, laat een serie foto’s zien van “Molukkers op Walcheren” vanaf het begin (1951), de tijd van de Ambonezenkampen tot de verhuizing naar de Molukse wijken. In de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen.

21-9-2021 Dinsdag 19.00 – 20.00
Tentoonstelling Molukkers in Nederland/Zeeland. Met name foto’s en krantenartikelen. In de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen.

21-9-2021 20.00 uur
Film van Movies That Matter: Ik alleen in de klas in de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen. In Ik alleen in de klas gaat regisseur Karin Junger, witte moeder van drie donkere kinderen, samen met haar familie de confrontatie aan met het racisme dat zij in hun dagelijks leven ervaren. Twaalf jongeren komen samen op een landgoed in Frankrijk. Allen zijn gekleurd en hebben een gedeeld gevoel van uitsluiting in de Nederlandse samenleving. In deze documentaire zien wij de impact die subtiele en minder subtiele vormen van racisme hebben op het leven van jonge Nederlanders.

22-9-2021 Woensdag 19.00 – 20.00
Tentoonstelling Molukkers in Nederland/Zeeland. Met name foto’s en krantenartikelen. In de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen

22-9-2021 20.00 uur
Lezing George Gelauff: Zet waardigheid voorop in de Ambassade van Vrede, Rosenburglaan 310, 4385 GZ Vlissingen. Subtitel: De hoeksteen voor inclusief samenleven. Opgeven bij jokabo@zeelandnet.nl

23-9-2021 Donderdag 19.30 uur
Thema-avond: Geweldloos communiceren. In de Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62, 4331 CE Middelburg. Onder leiding van ds. Leuny de Kam. Steeds opnieuw is het nodig om je te scholen en te oefenen in een geweldloze houding, ook in het dagelijkse leven.

26-9-2021 Zondag 19.30 uur
Oecumenische Vredesviering Middelburg georganiseerd door de Raad van Kerken, in de RK Petrus- en Pauluskerk, Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg. Thema ‘Wat doe jij in Vredesnaam?’ Over inclusief denken.”

Reacties plaatsen is niet mogelijk.