Vlag kleurt kerk Nieuwland

Het kostte enige moeite om het gevaarte op de juiste plek te krijgen…

NIEUW- EN SINT JOOSLAND –  In het tot dan lege witte vlak boven de kapstokken in de kerk van Nieuwland is vrijdag 9 maart 2018 een kleurige ingelijste vlag opgehangen. Het kostte enig gemanoeuvreer om deze te bevestigen. Een aangebrachte stelling kon maar net staan in de ruimte die ook nog wordt beperkt door de trap naar en van de orgelzolder. Toch klaarden twee mannen van

…maar na een uur was het zover…

Gemeentewerken Middelburg de klus binnen een uur.

Nieuwland en Sint Joosland waren zelfstandige gemeenten. In 1816 werden ze samengevoegd tot Nieuw- en Sint Joosland. Deze gemeente had ook een eigen vlag. Die is nogal bont. Dat komt omdat de wapens van de oude gemeenten erin werden verwerkt.

Links zie je het wapen van Nieuwland met de golven de maan. In heraldische taal heet dat: ,,Een veld van zilver met drie golvende fascen van azuur, waaruit oprijst eene met de beide uiteinden naar boven gekeerde halve maan van keel, op een veld van goud.”  Omdat de vlag een samenvoeging is van de wapens van beide dorpen moet          de afbeelding aan de rechterkant wel van Sint Joosland zijn, oftewel het Oudedorp.

De vlag verdween uit het zicht na de opheffing van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Een paar jaar geleden dook het dundoek op in het Zeeuws Archief. Omdat men er daar niets mee kon werd de vlag overhandigd aan  de gemeente Middelburg. Die schonk de vlag vervolgens aan de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland. Het ingelijste doek werd in het dorpshuis terecht. Nadat het daar  in de weg kwam te hangen verhuisde het naar De Springplank. Toen die werd heringericht als uitbreiding van basisschool De Lonneboot dreigde de vlag uit het zicht te verdwijnen.

Diverse mensen spraken zich vervolgens uit voor overbrenging naar de kerk. Immers staat die als beeldbepalend historisch element  in het hart van het dorp. Toen het gemeentebestuur daartoe een verzoek indiende heeft  de kerkenraad van Nieuwland  na rijp beraad ingestemd met het ophangen in het bedehuis.

De vlag brengt de scheiding van Kerk en Staat niet in gevaar, mochten mensen daarvoor vrezen. Immers is de gemeente al sinds 1966 opgeheven.  De vlag op de nieuwe plaats staan wel symbool voor de burgerlijke geschiedenis sinds de 17e eeuw en de plaats die de kerk vanouds heeft ingenomen in de dorpse samenleving.

 

En tenslotte: het is meegenomen dat enkele lelijke plekken op de muur nu aan het oog zijn onttrokken…

Reacties plaatsen is niet mogelijk.