Verslag Stille Week en Pasen 2022


Paasmorgen Een groepje gemeenteleden was op Paasmorgen getuige van het ontsteken van het vuur aan de Quarleshavenstraat. Dat gebeurde om 6.30 uur bij het licht van een prachtige zonsopgang. Het vuur is al lopend door het dorp naar de kerk gebracht, waar de Paaskaars is ontstoken en aanwezigen de doopbelofte vernieuwden en door dominee Pascal Handschin de zegen kregen opgelegd.

Tijdens de goed bezochte dienst zongen we uit volle borst bekende Paasliederen. Het was een feest dat er zoveel kinderen en jongeren in de kerk waren.  Het kindermoment draaide om de begrippen hopeloos en hoopvol. Hopeloos voelden de discipelen zich omdat Jezus gestorven was. Hoopvol werden ze toen ze hoorden dat Hij was opgestaan. Dat werd zichtbaar toen de kinderen het kruis, een dode amandeltak, van papier ontdeden waarop een kruis als bloeiende tak tevoorschijn kwam. De oudere kinderen schilderden achterin de kerk zelf een prachtig kruis, dat tegen het einde van de dienst een plaats kreeg op de kansel.

Pascal hield daarna de Paaspreek over Maria van Magdala die geen raad wist met het lege graf. Het paste immers niet in het rouwproces. Maar de dood is overwonnen. De wereld veranderde ingrijpend door Gods ingrijpen. Jezus gaat naar Zijn Vader die ook onze God en Vader is. Jezus zegt: ,,Wat Mij overkwam als mens zal ook jullie gebeuren. Jullie zijn zonen en dochters van God zoals Ik dat ben. Mijn Vader is ook jullie Vader en zoals Hij van Mij houdt, houdt Hij ook van jullie.”

Goede Vrijdag Deze viering was als voorheen gevuld met lezingen rond de kruisweg van Christus. Dit keer uit het Evangelie van Johannes. Pascal hield daarna een korte overdenking en we zongen passende liederen. Organist Tim Bouwsma speelde  de volgende stukken: Variatie psalm 22 (Anthoni van Noordt 1619-1675), Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (J.S. Bach 1685 -1750) en Hertzlich tut mich verlangen ( J.P. Kirnberger 1721 -1783). We verlieten de kerk in stilte. Witte Donderdag We begonnen deze viering met een Agapè  maaltijd in de consistorie van de kerk in Ritthem. Agapè is een Grieks woord. Het betekent liefde, in de zin van naastenliefde, genegenheid en voor iemand een goede daad doen.

Agapè-vieringen stammen uit de eerste gemeenten van Christenen. Tijdens de maaltijd klonken lezingen en samenzang.  Annemarie Stern gaf een actuele toelichting over het diaconale project waaraan onze gemeenten dit jaar zijn verbonden: Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika. Voor dat doel is later gecollecteerd in de korte avondmaalsviering in de kerk. De maaltijd bestond uit brood en linzen- en woestijnsoep. Eenvoudig, doch voedzaam en bovendien smakelijk!

Uit dit verslagje blijkt dat de viering op Witte Donderdag afwijkend was van die in vorige jaren. Elementen uit de viering die we voorheen hadden op de avond van Stille Zaterdag keerden nu terug tijdens de rituelen kort na zonsopgang op Paasmorgen.

De manier waarop we dit jaar vierden zullen we zeker evalueren, maar Pasen en vernieuwing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden…  De diensten zijn in elk geval nog maandenlang terug te zien via kerkdienst gemist.
WPS

Reacties plaatsen is niet mogelijk.