Vergeten?

Aan het begin van 2021 hebben wij geen toezeggingsformulieren voor de Actie Kerkbalans bij u opgehaald vanwege de coronapandemie. Wij hebben gevraagd uw bijdragen over te maken op de manier zoals u dat in voorgaande jaren gewend was. Velen van u hebben aan dit verzoek voldaan waarvoor onze dank. Nu wij richting het einde van het jaar gaan en wij de balans opmaken van deze actie moeten wij vaststellen van verschillende gemeenteleden nog geen bijdrage te hebben ontvangen. Hier even een herinnering. Misschien bent u het vergeten of nog van plan ……? Fijn dat u blijft meedoen en het werk van de kerk ook financieel blijft ondersteunen.

Namens de kerkrentmeesters van Nieuwland en Ritthem onze hartelijke dank.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.