Van de predikant

Lieve gemeente

Het is een uitspraak die zo vaak gebruikt wordt dat ze haar kracht en geldigheid bijna heeft verloren: wat gaat de tijd toch snel.

Maar hoe vaak wij die uitspraak ook gebruiken, ze blijft kloppen. Wij zijn alweer een nieuw jaar ingegaan. Kans voor sommigen om ingeslepen gewoonten en bezigheden te herzien of te heroverwegen. Kans zelfs om nieuwe dingen op te pakken. Dat je het nieuwe jaar met een schone lei kan beginnen is eigenlijk een volstrekt willekeurig idee. Wat maakt januari anders dan juni? En toch voelt januari fris en nieuw. En gedeeld gevoel dat er van alles kan gaan gebeuren.

De tijd gaat snel, als we naar de kalender kijken tenminste. Maar gaat de tijd ook vooruit? Ik heb soms moeite om dat te geloven als ik zie dat de verhalen in het nieuws steeds op elkaar lijken. Niet alleen ten opzichte van vorig jaar, maar ook ten opzichte van vroegere decennia. Oorlog, geweld en leed van onschuldige mensen blijven bestaan, hoezeer wij ook hopen en bidden voor verandering.

Wij leven in tijden van grote veranderingen, in zekere zin treft dat ook onze gemeente. Wij zullen in toekomst manieren moeten vinden om op een goede en duurzame manier onze gemeente vorm en leiding te kunnen geven, maar ook om gezamenlijk aandeel te nemen aan elkaars leven en elkaar toe te rusten in het geloof. Wij weten ons daarbij verbonden met bijna alle gemeenten in onze omgeving die voor soortgelijke uitdagingen staan. Laten wij samen het nieuwe jaar in gaan en op zoek gaan naar nieuwe wegen of laten we vertrouwde wegen op een nieuwe manier bewandelen. Daarbij mogen wij ons altijd gesteund weten door Gods begeleiding.

Tot slot nog een mededeling van verandering. Na een dienst van twee perioden heeft Jan Zwemer besloten om zijn taken in de kerkenraad neer te leggen. Wij zijn Jan ontzettend dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor de gemeente Nieuw- en Sint Joosland, het gezamenlijke vieren en leven met de gemeente Ritthem en in het bijzonder het begeleiden van de fusie van de twee gemeenten. In de dienst van 28 januari zullen wij als gemeente afscheid nemen en Jan de beste wensen en Gods zegen meegeven op zijn toekomstige weg.

Ik wens u en ons allen frisse moed toe en een vernieuwd vertrouwen in de kracht van een gemeenschap die naar elkaar uitkijkt en opkomt voor anderen.

Laten wij op deze manier dit jaar beginnen.
Ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.