Van de predikant

Van de predikant

Lieve gemeente

Het is weer tijd voor een feestcyclus. En net zoals het kerstfeest wordt voorafgegaan door een tijd van bezinning, zo staan ook de weken voorafgaand aan Pasen in het teken van reflectie en bezinning. Wij noemen het de veertigdagentijd, terwijl het in andere denominaties vastentijd genoemd wordt. Een periode tussen Aswoensdag en Paaszondag waarin ruimte is voor – zoals eerder genoemd – reflectie en bezinning maar ook voor sommige gelovigen voor onthouding en afstand doen van bepaalde dingen.

Vastenkruis

In het verleden is de vastentijd altijd een punt geweest waarin zich vooral de verschillen tussen de denominaties kenbaar maakten. En misschien is dat nog steeds het geval. Bent  u of kent u iemand die in het verleden geen aandacht heeft geschonken aan de vastentijd, alleen omdat het “rooms” was?

Eigenlijk is dat jammer, hoewel de afkeer van de reformatoren tegen een kerk die de gelovigen allerlei regels oplegde en zelf niet altijd zuiver was in haar moraliteit, wellicht gerechtvaardigd was. Maar het is mooi dat in de Bijbel vaak over vasten wordt gesproken en door de profeet Jesaja leren wij wat God precies bedoelt als Hij ons opdraagt om te vasten:

Is dit niet het vasten dat ik verkies: Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen? (Jesaja 58, 6-7)

Vasten is dus niet beperking maar bevrijding. Jezelf vrijmaken van de dingen die je terughouden en belemmeren. Vasten als een aanzet tot actie.

En aan het einde van de vastentijd volgt weer de verwondering over het Paasgebeuren. Je zou denken dat je het verhaal inmiddels kent, maar het is elk jaar weer bijzonder. Bevrijding niet alleen van wat ons tijdens dit leven terughoudt en belemmert. Nee, bevrijding zelfs van het lot van de dood.

Leven in overvloed, met dit vooruitzicht moet een beetje onthouding te doen zijn, toch?

ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.