Van de predikant

Lieve gemeente,

Ik weet niet of het u de afgelopen maanden is opgevallen. Mijn aanhef aan u voor dit stukje is altijd al “lieve gemeente” geweest. Terwijl het technisch gezien altijd twee gemeenten zijn geweest. Sinds het begin van dit jaar is dat nu veranderd en is een proces afgesloten. Maar het is zeker niet zo dat wij een eindpunt hebben bereikt.

Al sinds mijn eerste gesprek met de beroepingscommissie, vijf jaar geleden, heb ik altijd het gevoel gehad om dominee te zijn in en voor een gemeente. Dominee in en voor twee dorpen, dat zeker, maar in dit samenhang zijn dorp en gemeente twee verschillende dingen denk ik.

Wat bedoel ik als ik zeg dat ik het gevoel heb dominee te zijn in en voor één gemeente? Ik bedoel daarmee dat al voor mijn bevestiging twee kerkelijke gemeenten naar elkaar toe gegroeid zijn. En als ik zeg kerkelijke gemeenten dan bedoel ik eigenlijk: mensen. Mensen gingen elkaar opzoeken, mensen bezochten elkaars kerkdiensten, hebben gebeden voor elkaar, aandeel genomen aan lief en leed van een ander, ook al kwam die misschien uit een ander dorp. In de laatste jaren is dat alleen maar sterker geworden.

De kerk van God is steeds in beweging. Christus die haar heeft gesticht maant ons ook om constant waakzaam en alert te zijn. Wij mogen niet in slaap vallen en de tekenen van de tijd missen.

Een van die tekenen is helaas dat de kerkelijke gemeenten in onze dorpen kleiner zijn geworden. Dat veel wat dertig jaar geleden nog vanzelfsprekend was, nu is verdwenen. Maar de kerk is er nog en de mensen die de kerk tot kerk maken zijn er ook nog. Wij hebben elkaar nodig om kerk te zijn, net zoals Christus ons allemaal nodig heeft om zijn kerk op deze wereld te onderhouden.

Wij hebben elkaar gevonden, niet omdat het moest, maar omdat het kon. En omdat wij het hebben gewild.


Het einde van een proces is niet het eindpunt maar het startschot van een nieuwe ontwikkeling, een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de dorpskerken in Nieuwland en Ritthem.

Laten we samen aan dit hoofdstuk gaan schrijven. Gedragen door Gods rijke zegen en zijn Heilige Geest.

Ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.