Van de kerkrentmeesters

VAN DE KERKRENTMEESTERS.

Vanaf 1 januari: één kerkelijke gemeente voor Ritthem en Nieuwland.

Ik heb gemeenteleden ontmoet, die meenden dat we al jaren één gemeente vormden. Misschien was u dat wel. Maar nu is dat dan ook officieel zo geregeld. Binnenkort nog met enkele kerkenraadsleden naar de notaris, dan is alles van de twee gemeenten overgedragen aan de nieuwe ene Protestantse gemeente te Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Zo zal de naam dan officieel luiden. Meestal zal die lange naam wel afgekort worden tot Protestantse gemeente van Nieuwland en Ritthem, behalve in  officiële stukken. En als je het zo bekijkt vervalt alleen de “n” van gemeenten.

Welke verandering ga je merken?

De banknummers: De kerkrentmeesters gaan verder met het nummer dat in Nieuwland al in gebruik was. De diakenen gaan verder met het banknummer van de diaconie van Ritthem.

De tenaamstellingen bij de bank worden aangepast zodra de acte van samenvoeging gepasseerd is bij de notaris (begin januari).

Je kunt nu nog het banknummer gebruiken dat je gewend was. Of je wijzigt het alvast in je bankprogramma of app.. Zie voor de juiste nummers de info op de achterpagina van het kerkblad.

Als je geld gaat overmaken zal je bankprogramma de juiste (geldende) tenaamstelling bij het nummer laten zien als je die begint te typen. Handig.

Op termijn zullen de overtollige banknummers gaan vervallen.

Naast de verandering van banknummers zal er voor ons als gemeenteleden niets veranderen door deze samenvoeging. We blijven de twee kerken op dezelfde manier gebruiken, zodat elk dorp weet een “eigen” kerk te hebben.

We hopen voor de toekomst dat er voldoende inkomsten zullen blijven om in het onderhoud van beide kerken te voorzien. Natuurlijk ook dat we een eigen voorganger kunnen blijven bekostigen. Daar zijn met z’n allen verantwoordelijk voor, dus je kunt daar via collecten en acties aan meewerken.

Samen verder, het is een daad van geloof en hoop en ook een daad van liefde!

Een groet van de kerkrentmeesters, Peter, Pedro en Elizabeth

Reacties plaatsen is niet mogelijk.