Uitzendingen

Het is fijn te kunnen vermelden dat de vaste kabelaansluiting naar de kerk inmiddels gereed is. Ook in de kerk is de installatie aangepast en gereed voor gebruik. Zondag 17 oktober was de eerste uitzending via de kabel en niet meer via de telefoonaansluiting. We zijn blij dat aan de onzekere situatie of de dienst wel of niet uitgezonden werd nu een eind is gekomen. Dit alles brengt wel de nodige kosten met zich mee. In totaal ongeveer 3500 euro. Een aanzienlijk bedrag wat we met elkaar moeten zien op te brengen. Mogen wij een extra beroep op u doen ……? Gelukkig is de diaconie bereid gevonden om het maandelijkse abonnement voor haar rekening te nemen. Dit zoals vroeger “kerktelefoon” ook door de diaconie werd betaald. Dank daarvoor.

Peter Osté

Reacties plaatsen is niet mogelijk.