Tuin Hoop is beplant

In de Dorpstuin rond de kerk van Nieuwland is de tuin Hoop voorzien van vaste planten. Dat gebeurde tijdens de klusdag op zaterdag 14 oktober.

Nadat het onkruid was verwijderd gingen de nieuwe planten de grond in. Qua symboliek is dat juist nu, in ons samen-leven, een sterke daad. Op geschoonde grond een nieuwe grootse diversiteit planten.

De komende weken werken we verder aan de tuinen LIEFDE en de tuin GELOOF (de andere delen van de Dorpstuin). Binnenkort brengen we de bovenlaag op de paden aan. Naast bomen en planten komen er tal van kunstwerken (van lokale kunstenaars) en natuur-objecten zoals insectenhotels.

De volgende klusochtend is op zaterdag 11 november, ook weer vanaf 09.00u tot 12.00u. Wie mee wil doen is hartelijk welkom.
Werkgroep Dorpstuin

Tuinarchitect Eline van Mourik overziet het werkterrein
het planten vangt aan
Reacties plaatsen is niet mogelijk.