Toch nog kerstfeest!


Het geschiedde in 2016 dat de Servische gemeente plotseling zonder onderkomen zat doordat de zaal in de Zwaan in Oost-Souburg werd afgekeurd. Dat gebeurde vlak voor Kerst. Uiteindelijk was er plaats in de kerk van Ritthem, zoals Maria en Jozef plaats vonden in de stal van Bethlehem. Sindsdien maken zij regelmatig gebruik van het Ritthemse kerkgebouw. Piet Goozen woonde enkele van hun diensten bij. Dit uit interesse, hij heeft een aantal jaren in Griekenland gewerkt en de Grieks -orthodoxe is nauw verwant aan de Servische. Hieronder het verhaal dat hij en Anke over de gebeurtenissen van vier jaar geleden schreven voor het kerkblad.

Inrichten van de kerk

,,In Zeeland bestaat een gemeenschap van mensen afkomstig uit Servië. Sommigen van hen zijn in Nederland geboren.  Sommigen kwamen als gastarbeider. Deze mensen belijden hun geloof zoals ze dat vanuit hun opvoeding hebben meegekregen. In Servië gingen ze naar de Servisch Orthodoxe Kerk en hier in Zeeland, waar de mensen al vele jaren wonen en werken hebben ze regelmatig een viering volgens de Grieks Orthodoxe Liturgie.

Inrichten kerkgebouw

Het is een kleine gemeenschap. Tegenwoordig sluiten ook mensen van Griekse afkomst zich aan bij de kerkdiensten die elke laatste zondag van de maand gehouden worden. Echter ze hebben geen eigen gebedsruime of kerkgebouw. Ze komen altijd samen inOost- Souburg in het gebouw Het Zwaantje. De Servische mensen hadden voor 25 december een dienst gepland. (Dan vieren de Grieken Kerstfeest ).  Echter enkele dagen daarvoor kwam het bericht dat ze Het Zwaantje niet konden gebruiken. 

Kinderen plaats kaarsen in het zand

Je zou kunnen zeggen: Jozef en Maria komen aan bij het Zwaantje, en ze kunnen er niet in! Vervolgens lopen ze maar verder via de Kromwegesingel, Ritthemsestraat en via de Zandweg komen ze in de Dorpsstraat in Ritthem.  Daar staat het kerkgebouw leeg! En ….. daar mogen ze in!

Misdienaar, voorzanger en iconen

En zo geschiede: Op Eerste Kerstdag, terwijl de kerkgangers uit Ritthem zich in Nieuwland verzameld hadden werd de Grieks Orthodoxe Liturgie gezongen in het kerkgebouw van Ritthem. Er waren 12 mensen aanwezig, allen voortgekomen uit Servische voorouders. De priester kwam uit Zaandam. De gelovigen onder andere uit Vlissingen, Terneuzen en Bergen op Zoom.

Moment tijdens de dienst

De kerk werd ingericht met kandelaren, iconen, katheder voor de voorzanger enz. enz. De priester ging rond met wierook en dat was goed te ruiken op dat moment.
Tijdens de dienst, waar voornamelijk de priester en de voorzanger de liturgie zingend ten gehore brengen blijft iedereen staan. De vrouwen links en de mannen rechts. Microfoon werd niet gebruikt en een orgel is onbekend.

Een jongen van 10 jaar had nog nooit een orgel gezien. Hij dacht dat daar boven heel grote boeken stonden. Hij stelde vele zinvolle vragen over dat orgelen ook wat de e wificode was in het kerkgebouw. Er was door de kerkrentmeesters gevraagd of wij koster wilden zijn. Omdat wij vroeger enkele jaren in Griekenland hebben gewoond en er ook vaak kerkdiensten hebben bezocht voelden we ons al snel thuis in deze sfeer en we hebben deze dag als erg waardevol ervaren. Na afloop van de dienst hebben we nog wat Servische hapjes meegegeten en intussen waren de Ritthemse kerkgangers weer terug uit Nieuwland.

Iedereen is trouwens welkom in deze, voor ons erg onbekende, kerkdiensten. Hetzij in Ritthem, hetzij in het Zwaantje of elders. Je mag gerust halverwege de dienst binnen komen en eventueel na een kwartier weer weggaan. Binnen de Servische- en Griekse cultuur is dat geoorloofd. Voor ons erg vreemd, maar ook goed om daar kennis van te nemen denken wij.”

Met vriendelijke groet van Piet en Anke Goozen

Actuele gedachte van Piet: ,,Nu met deze kerst 2020 staan héél veel kerkgebouwen leeg. Zouden Jozef en Maria daar, met alle andere mensen die een veilige plek zoeken op deze wereld daar nu ook gebruik van mogen maken?”

Kerst 2016 in kerkgebouw Ritthem. 0.0  Er branden kaarsen en wierook in de kerk.  Priester in paars gewaad zingt de liturgie. 05    Misdienaar in wit gewaad staat links en hij luidt de bel. (soort tafelbel)  Rechts voor de kerstboom staat de voorzanger. Hij zingt o.a. schriftlezingen, net zoals de lector dat bij ons leest.   Links staan de vrouwen en kinderen en rechts staan de mannen. In de kerkdienst staat men, indien echt nodig ( heel oude mensen bv.) mag je ook zitten.  Op, en bij de tafel met de 5 kaarsen zijn iconen, schilderijen van apostelen en heiligen. 28 De voorzanger loopt naar achter in het middenpad, maar eerst kust hij de hand van de priester. 30    Het filmpje stopt.
Reacties plaatsen is niet mogelijk.