Taal en Geest op Pinksteren

De  dienst voor pinksterzondag werd opgenomen in de kerk van Ritthem.

Onze predikant ds. Pascal Handschin hield een preek waarin taal op een bijzondere manier een rol speelt. Van de Babylonische spraakverwarring tot het uit één mond spreken in Jeruzalem bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het is de moeite waarde om deze originele dienst alsnog te bekijken wanneer u dat nog niet hebt gedaan.

Op de avondmaalstafel stond een liturgisch bloemstuk, gemaakt door Lien Osté, die ook ouderling van dienst was. Het fraaie kunstwerkje bestond uit gras en drie soorten bloemen. Het gras staat symbool voor het uitwaaieren van de  Geest. De drie paradijsvogels verbeelden de Drie-eenheid. De rozen staan voor zeven, het getal van de volheid en de gerbera’s geven extra accent aan de orde kleur die in de kerk bij Pinksteren hoort. Zeven, het genoemde getal van de volheid, slaat ook het aantal aanwezigen: voorvanger, twee ouderlingen,  twee diakenen, lector  (Katka de Pagter) en de organist (Tim Bouwsma). Hieronder de liturgie, zodat u kunt meezingen en –lezen. Onderaan aanvullende informatie over de muziek.

Orde van dienst

Welkom en mededelingen.
Inleidende koraalfantasie over “Ruisch o Godsstroom der genade”
Zingen lied 687 : 1, 2 en 3 (Wij leven van de wind).
Votum en groet.
Zingen Psalm 103 : 1 en 8).
Gebed.
Lezing Profetie: Ezechiël 11 :  17 t/m 20.
Zingen Psalm 103 : 3 en 9.
Gebed bij de opening van de schrift.
Lezing I: Genesis 11 :  1 t/m 9 (lector).
Orgelimprovisatie: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.
Lezing II: Handelingen 2 :  1 t/m 24 (lector).
Preek.
Orgelimprovisatie over pinksterliederen
Dankgebed en voorbeden.
Stil Gebed. Onze Vader.
Slotlied 695: 1. 4 en 6 (Heer, raak mij aan met Uw adem). Zegen

Muzikale informatie

a)Het inleidende orgelspel gaat over dit couplet: Ruisch o Godsstroom der genade, in gemeent’ en huis en hart!  Laat in U gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart.   Stroom o Heilge Geest terneder op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand.

b)2. Tussen de lezingen een improvisatie over “Winchester old. Dat betreft gezang 243 uit het liedboek 1973: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt..

c)Na de preek een improvisatie bij de verkondiging. Daarom zijn twee liederen  verwerkt. De bewegelijke hoekdelen zijn gebaseerd op “Kom Schepper God, o Heilige Geest”.     Het middendeel verwijst naar het lied “Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied      aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan”.

d)Het uitleidende orgelspel betreft “Toccata over het lied: Ja, de trooster is gekomen”.     De tekst daarvan luidt:
Loof Hem, die met vuur gekomen, die met storm verkondigd is;
die met licht zal overstromen ‘s werelds dichtste duisternis!
Wonderkracht, geloof en talen, wijsheid schonk Hij op gebed –
vuur heeft zich op hen gezet – om de volken te verhalen:
Jezus Christus is de Heer. Buig u voor die Heiland neer!

De ‘kenners’ zal het opvallen dat de voornoemde toccata is gebaseerd op de Toccata uit de  Suite Gothique van Leon Boellmann. “Wie oren heeft die hore”.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.