Startzondag

Zondag 25 september is het Startzondag (klik hier om de dienst te volgen). Voor onze gemeenten heeft deze zondag dit jaar een bijzondere betekenis.
Wij (gemeente) hebben besloten om samen te gaan in een nieuwe gemeente. Dat vraagt ook om bezinning over de manier waarom en hoe wij gemeente en kerk willen zijn.
Daarover gaan wij zondag samen nadenken.
Wij vieren een klassieke kerkdienst maar deze zal op drie momenten onderbroken worden waar de gemeente in groepen met elkaar in gesprek gaat over wat wij belangrijk vinden voor onze gemeente in de komende jaren.
Daarbij volgen wij de leidraad van de protestantse eredienst en onderzoeken op welke manier de verschillende liturgische onderdelen van de eredienst vertaald kunnen worden tot een leidraad voor onze gemeente.
Deze stappen zijn: Verzamelen – Aanbidden – Verkondiging – Voorbeden – Zending en Zegen.

Weet u van harte welkom in deze dienst!

Groeten Pascal

Liturgie Startzondag 2022.
Zondag 25 september 2022, 10 uur Kerk Ritthem.
Voorganger is dominee Pascal Handschin.
Tim Bouwsma bespeelt het orgel.

Verzamelen
Intocht
Welkom en mededelingen
Aansteken paaskaars
Zingen Aanvangslied “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” (NLB 220, coupletten 1 en 4)
Stil Gebed
Votum en groet

Uitleg dienst

  • Het doel van de dienst van Startzondag is om na te denken over de inhoud van een nieuw beleidsplan voor de gefuseerde gemeente Nieuw en Sint Joosland-Ritthem. Daarvoor lopen wij een protestantse eredienst in zijn klassieke vorm en liturgische onderdelen na. Deze onderdelen zijn: Verzamelen – Aanbidden – Verkondiging – Dankgebed en Voorbeden – Zending en Zegen.
  • De gemeente zit in groepen en heeft een groot blad papier voor zich. Op aangewezen momenten tijdens de dienst wordt de viering als het ware gepauzeerd om na te denken over de verschillende onderdelen kunnen worden vertaald naar hoe wij gemeente en kerk willen zijn.

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest voor de overwegingen in deze dienst.
Zingen Gezang “Zingen wij van harte zeer” (NLB 225, alle coupletten)
Kinderen gaan aar de nevendienst/jongeren gaan naar de kleine consistorie

Aanbidden
Inleiding in eerste meditatiemoment: Verzamelen/Aanbidden
Persoonlijke reflectie onder orgelspel (ca. 3 minuten)
Discussie en opschrijven van Steekwoorden (ca. 5 minuten)
Gebed van de zondag
Zingen Glorialied “Laat ons nu vrolijk zingen ”Psalm 146 (NLB 146a, coupletten 1,3 en 7)

Verkondiging
Lezing I: 1 Timotheüs 6, 11b-19 (Lector)
Orgel
Lezing II: Lucas 16, 19-31
Overdenking
Zingen “Heb dank o God van alle leven” (NLB 315, coupletten 1 en 3)
Inleiding in tweede meditatiemoment: Verkondiging
Persoonlijke reflectie onder orgelspel (ca. 3 minuten)
Discussie en opschrijven van Steekwoorden (ca. 5 minuten)

Voorbeden
Zingen Gezang “God, soms is het donker” (NLB 854)
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader

Inleiding in derde meditatie moment: Voorbeden, Zending en Zegen
Persoonlijke reflectie onder orgelspel (ca. 3 minuten)
Discussie en opschrijven van steekwoorden (ca. 5 minuten)
Inzamelen van de gaven onder orgelspel
Kinderen terug van de nevendienst

Zending en zegen
Zingen Slotlied “Ga met God en hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.