Startzondag 2021

Het thema van  Startzondag 2021 luidt: “Uw koninkrijk kome”.  Het programma begint om 10.00 uur in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. De leiding berust bij onze eigen predikant dominee Pascal Handschin.

De Startzondag staat in het teken van het thema “uw koninkrijk kome”. Een deel van het Onze Vader gebed waar wij misschien makkelijk overheen lezen. Het is misschien moeilijker te begrijpen dan zinnen als “geef ons ons dagelijks brood, of “uw wil geschiedde”. En toch is de verwachting van het koninkrijk dat komt een belangrijk onderdeel van het geloof.
Wat betekent deze bede? Wat betekent het voor ons leven dat wij nu ook al in een koninkrijk leven met een koning aan het roer? Wat zijn de verschillen met het koninkrijk van God dat wij verwachten? Of moeten wij een eigen koninkrijk oprichten samen, nu al? Hierover gaan wij samen nadenken, jong en oud.

Liturgie
Voorbereiden en aanbidden
Orgel
Woord van Welkom
Mededelingen/Uitleg over de onderdelen van de eredienst
Aansteken Paaskaars
Openingslied “Zomaar een dak” (NLB 276, alle coupletten)
Gebed
Lied Zoekt eerst het koninkrijk van God (Opwekking 40/ Evangelisch Liedbundel 58)

Uw koninkrijk kome
Inleiding in de activiteiten door de predikant.
Thematische inleiding door de predikant voor de volwassenen en jongeren met lezing: Psalm 19, 8-15 en enkele gedachten.

Inleiding voor de jongere kinderen met Filmpje “Koninkrijk van God” van ABC voor Kinderen https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/koninkrijk-van-god.html

Activiteit 1: Wij gaan in groepen nadenken over het koninkrijk van God. Er zijn tafels in de kerkruimte waar de groepen zich verzamelen. Van heel jong tot heel oud gemengd. Op tafel liggen pennen en potloden en een groot stuk papier. Samen met elkaar gaan we een “Grondwet van Gods Koninkrijk” opstellen. Wat zijn de kernwoorden in een zulk grondwet? Wat is belangrijk? Wat is er misschien anders dan in de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden?

Voor de kinderen is het vinden van woorden misschien iets te ingewikkeld. Maar er kunnen ook tekeningen in de grondwet worden opgenomen. Soms zeggen die meer dan woorden. Aan het einde hangen er zes plakkaten van een grondwet van Gods koninkrijk in de kerk.

De predikant loopt langs de plakkaten en presenteert de resultaten.

Bidden en Danken
Lied “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” (NLB 992)
Dankgebed en Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Activiteit 2: Het hele jaar gaat ons het thema van het koninkrijk van God begeleiden in onze gedachten. Althans, dat is het streven. O dit makkelijker te maken is elk gemeentelid uitgenodigd om van een klein wit visitekaartje iets te maken wat hem of haar aan deze startdienst en aan het thema herinnert. Dit kaartje kan makkelijk in de portemonnee worden opgeborgen. Tijdens deze activiteit speelt het Orgel.
Zingen Psalm 19 (NLB 19, coupletten 1, 4 en vijf.)

Afsluiting
Zingen Slotlied
Is je Deur nog op Slot (vanaf filmpje) https://www.youtube.com/watch?v=PpeJAauvVrQ
Zending en Zegen
Orgel

Activiteit 3: Napraten met koffie en gebak

Reacties plaatsen is niet mogelijk.