Startdienst met bingo

 

We beleefden als gemeenten zondag 17 september een startdienst in een heel nieuwe vorm. Christiaan van Mourik sprak over 1 Timotheüs 1.  We kregen vooraf filmpjes te zien over een estafette. Daarover ging ook de overdenking. Net als bij een estafette geven we als gelovigen het stokje door. We zijn, zoals in het beleidsplan staat ‘Doelgericht onderweg’.  Leidraad was 1 Timotheüs 1 vers 5: ,,Het doel van je opdracht is de liefde die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.”

Voorafgaand aan de overdenking waren de kinderen tot 8 jaar naar de nevendienst vertrokken. Voor de  kinderen van boven de 8 had de voorganger iets origineels bedacht om de aandacht erbij te houden: bingokaarten. Daarop stonden trefwoorden uit de preek. Het mooie was , dat er mensen van 8 tot 80 jaar aan het spel meededen. Uiteindelijk werd er geen ‘bingo’ geroepen, maar vooruit. Dat is wellicht een verbeterpuntje voor een volgende keer

Wie er was, weet hoe goed de sfeer was, ook na de dienst tijdens het koffie drinken. Wie er niet was kan het allemaal alsnog beluisteren via de website.

Klik hier voor de dienst

Reacties plaatsen is niet mogelijk.