Startmaand

Lieve gemeente
Nog steeds zijn wij met elkaar bezig om een nieuw hoofdstuk te
schrijven van het verhaal van het kerkelijke leven in onze twee
dorpen. Enkele tijd terug koos de kerkenraad ervoor om de start
van het kerkelijke seizoen 2023/2024 op een bijzondere manier
te maken. Zo is er niet alleen een bijzondere dienst op
Startzondag maar zelfs een hele maand waarin de diensten
ingevuld worden door leden en ambtsdragers van onze
gemeente.
Daarmee kunnen we ons niet alleen bezinnen op de weg die wij
in toekomst als gemeente willen gaan, maar ook over de vraag
welke plaats de kerk in de toekomst van onze samenleving nog
heeft. En over de vraag welke betekenis de kerk in een dorp
heeft, of weer zal krijgen. Naast deze vragen kunnen wij door het
vieren van verschillende vieringen en diensten ook zelf beleven
en meemaken dat er diversiteit is in het kerkenwerk en dat kerk
zijn meer betekent dan alleen de eredienst op zondagochtend.

Wat gaat er gebeuren?
Op zondag 17 september vieren wij Startzondag in de kerk van
Nieuwland. Het thema van deze dienst zal zijn: “Toekomst”.
De Bijbel geeft ons veel aanleiding om over dit thema na te
denken. In de Bijbel zijn er verschillende manieren hoe mensen
in de toekomst kunnen kijken, of door God een inkijk krijgen hoe
die toekomst eruit gaat zien. Dromen spelen daarbij een rol.
Maar ook visies, uitspraken door profeten, of uitspraken door God zelf.
Vandaag kunnen wij ons ook de vraag stellen welke rol dromen,
visies, of idealen in ons leven nog spelen en hoe deze onze kijk
op de toekomst beïnvloeden. En het zal interessant zijn om te
ervaren of er daarin verschillen zijn tussen generaties in onze
gemeente.
Daarnaast willen wij de Startzondag ook gebruiken om tegen
elkaar te vertellen wat er allemaal gebeurt in onze gemeente, en
hoe wij in het komende seizoen met elkaar onderweg willen zijn.
Na de Startzondag gaan wij op vier zondagen op verschillende
manieren uitbeelden en beleven wat het kan betekenen om
gezamenlijk kerk te zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor
onze omgeving.

Zondag 24 september: Zang- en gebedsdienst in de kerk van
Ritthem. In deze dienst staat niet alleen de onderlinge
saamhorigheid centraal, wij willen ook belijden waar de bron van
ons kerkelijke en geloofsleven ligt en wij willen God dank zeggen
in lied en gebed.

Zondag 1 oktober staat in het teken van verbinding van kerk
en dorp. In de kerktuin van Nieuwland nodigen wij de dorpen uit
voor een openluchtfeest. En gelegenheid om met elkaar in
contact te treden en in gesprek te komen.

Zondag 8 oktober staat in het teken van de verbinding tussen
kerk en schepping. Maar ook willen wij het idee uitbeelden dat wij
als gelovigen gezamenlijk onderweg zijn. Daarom gaan wij vanuit
de kerk in Ritthem met elkaar een wandeling maken die zal worden
onderbroken door schriftlezingen en gebeden. Afsluiten
zullen wij gezamenlijk in de kerk van Ritthem.

Op zondag, 15 oktober, denken wij aan de
verbinding van onze gemeente met de wereld. En daarbij ook
aan de opdracht en onze verplichting om de ogen steeds open te
houden naar de noden van de wereld en te kunnen helpen waar
mogelijk. De diaconie zal op deze zondag het nieuwe project
voorstellen dat wij als gemeente in de komende tijd zullen
steunen, en wij willen solidariteit en saamhorigheid uitbeelden
door het delen van een gezamenlijke maaltijd in de kerk van
Nieuwland.

Voor al deze vieringen wordt er tijdig nadere informatie verspreid
via de Nieuwsbrief en de website. U bent van harte uitgenodigd
om dit najaar op verschillende manieren te vieren, met elkaar en
met God.
ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.