Samenvoeging  is een feit

Met het passeren van de notariële akte is het samengaan per 1 januari 2023 van onze kerkelijke gemeenten bekrachtigd. Dat gebeurde woensdagmiddag 8 maart 2023 in de consistorie van Ritthem.

Onder de akte staan de handtekeningen van ouderling Kees Simons, de ouderlingen-kerkrenmeesters Peter Osté en Elizabeth de Haan, kerkrentmeester Pedro van Sluijs, de diakenen Lien Osté, Thea Mulder, Dita Mulder en Wilma de Ridder en notaris Knook.

Met de totstandkoming van de Protestantse gemeente te Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem komt er een einde aan eeuwenlange plaatselijke zelfstandigheid. De Ritthemse Hervormde gemeente is gesticht in 1612, die van Nieuw- en Sint Joosland in 1650. 

Beide droegen sinds 2006 de naam  Protestantse gemeente. Dat gebeurde na de nationale fusie van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken tot Protestantse Kerk in Nederland in 2004.

De foto’s van de bijeenkomst zijn gemaakt door onze predikant Pascal Handschin. Dat geldt niet voor bovenstaande plaat. Die is gemaakt door Bouke de Haan. Zodoende lag de beeldvoorziening geheel in domineeshanden.

Ondertekenaars van de akte rond de tafel met de notaris. Daarvóór de publieke tribune.
Peter Osté tekent namens het College van kerkrentmeesters.
Pedro van Sluijs doet dat namens het zelfde bestuursorgaan.
Ouderling Kees Simons.
Scriba/diaken Lien Osté
Diaken Dita Mulder.
Overzichtsfoto

Reacties plaatsen is niet mogelijk.