Roepen

Roepen
..die het vee zijn voeder geeft, de jonge raven, als zij roepen.. Psalm 147 vers 9


Je kunt vlakbij huis genieten van de schepping. Zo zijn er je rond onze dorpen heel veel soorten vogels te zien in de vrije natuur. Met een beetje geluk kom je in onze mooie provincie zelfs de raaf tegen. Onlangs kwam in het nieuws dat hij voor het eerst sinds mensenheugenis weer in Zeeland broedt.

De raaf komt er in de Bijbel soms niet zo best af. Het is een aaseter en dus ook een onrein dier (Leviticus 11). De raaf wordt  in Jesaja 34 genoemd als  een vogel die huist op onheilspellende plaatsen en in Spreuken 30 pikt hij ogen uit. Toch krijgt hij van God een taak wanneer Elia vlucht voor koning Achab die ziedend is over zijn onheilsprofetieën. Hij stuurt raven om de profeet te voeden bij zijn schuilplaats aan de Jordaan (1 Koningen 17 vers 4).

De boven aangehaalde tekst laat zien dat Gods zorg over Zijn schepping ook uitgaat naar roepende jonge raven. Uit de opname die vrij kwam bij het bericht over de raven in Zeeland blijkt  dat  het geen zangvogels zijn. Ze brengen een schor gekras voort.  Toch wordt hun geroep gehoord door de Schepper.

Wij kunnen er aan twijfelen of God ons hoort in onze nood. De tekst uit Psalm 147 is dan ook bemoedigend bedoeld. Jezus spreekt van de raaf in Lukas 12, waar het gaat  over ongeloof: ,,Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels!”

Zouden wij ons vertrouwen dan niet op Hem stellen?
WS

Reacties plaatsen is niet mogelijk.