Ring Walcheren

De Ring Walcheren van Classis Delta houdt woensdag 18 mei een ontmoetingsbijeenkomst  over het thema ‘Geloof en milieu’. Deze begint om 19.45 uur in de Johannes kerk aan de Noordweg 3 in Serooskerke (inloop vanaf 1915 uur). Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, behalve voor kerkenraadsleden ook bedoeld voor  gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.

Johanneskerk

Het programma is als volgt:

  • Inloop met koffie en thee
  • Welkom door Ring Walcheren
  • 19.47 uur  Opening door de protestantse gemeente Serooskerke
  • 20.05 uur  Onderwerp: groene theologie 

Tjirk van de Ziel zal spreken over groene theologie (het boek van Trees van Monfoort)

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen?
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek “Groene theologie” verwoordt de auteur Trees van Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek “Groene theologie” mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp.

20.45 – 21.00 uur PAUZE

  • 21.00 uur Discussie en vragen
  • 21.20 uur Uitwisseling informatie gemeenten Ring Walcheren
  • 21.35 uur Afsluiting

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid en een hoge opkomst.

Zet alvast de volgende ringontmoetingsavond  in uw agenda : donderdag 10 november 2022.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.