Psalmenwandelingen

Onderstaand verhaal van dominee Louis Wüllschleger bevelen wij graag ter lezing aan. Redactie

PSALMENWANDELINGEN 2024

Beste Psalmenwandelaars,
Het nieuwe seizoen is ook voor de Psalmenwandelingen aangebroken. We zijn druk bezig om het programma van 2024 voor te bereiden. We hopen dat u allemaal weer even enthousiast meedoet als u dat in het vorige jaar gedaan hebt! Er is weer een aantrekkelijk programma, verdeeld over verschillende regio’s in ons land. Op één punt moeten we een voorbehoud maken: in eerdere aankondigingen vertelden we over de optie om een Psalmenwandeling in het graafschap Bentheim in Duitsland te organiseren. Dat gaat dit jaar helaas niet lukken, maar we houden het in petto voor 2025 DV.
We zijn onze sponsors heel dankbaar! Zij hebben op een royale manier de Psalmenwandelingen in 2024 weer mogelijk gemaakt. Zodoende kunnen we steeds een collecte houden die volledig bestemd is voor een goed doel.

Orgel Augustijnenkerk ©www.pknr.nl

DORDRECHT
Op Tweede Paasdag, 1 april 2024, is de Psalmenwandeling vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht: de stad van de beroemde synode in 1618 en 1619 die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het protestantisme in Nederland. Minder bekend is dat er in de zestiende eeuw ook al twee nationale synoden in Dordrecht gehouden zijn, in 1574 en 1578. Ook daar zijn besluiten genomen met verstrekkende betekenis voor ons kerkelijk leven. Er zal deze middag veel te zien en te beleven zijn! De psalm van deze middag is Psalm 105, een psalm die jubelt over de verlossende daden van God. Het is een echte Paasjubel die we in deze psalm horen.

Vanwege het grote aantal deelnemers tijdens de laatste Psalmenwandelingen verdelen we de deelnemers in twee groepen. Een groep die start om 11.30 en een tweede groep die start om 13.30 uur. Het programma is zo opgezet dat we het middaggebed allemaal gezamenlijk kunnen meemaken.  Hoe dat in zijn werk gaat, leest u verder hieronder. Medewerking wordt weer verleend door Marjolein de Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo) en Martin Zonnenberg (orgel). Goede wijn behoeft geen krans! Henry Vink en Peter Brussé van de Augustijnenkerk treden op als gidsen bij de wandeling door oud-Dordrecht.

PROGRAMMA
Het programma ziet er als volgt uit:

11:30 uur  Ontvangst eerste groep met koffie/ thee
12:00 uur  Opening
12:15 uur  Wandeling eerste groep
13:30 uur  Ontvangst tweede groep; er is koffie / thee en een grote koek
13:45 uur  Eerste groep komt terug; eveneens koffie / thee met grote koek
14:00 uur  Middaggebed met beide groepen
14:45 uur  Einde middaggebed, eerste groep nuttigt een drankje en gaat daarna naar huis
15:00 uur  Wandeling tweede groep
16:30 uur  Einde wandeling tweede groep; fris met iets hartigs ter afsluiting.

PARKEREN
De parkeermogelijkheden zijn als volgt: Q-park Drievriendenhof, Korte Kolfstraat 235 (5 minuten loopafstand); Parkeergarage Achterom, Achterom 56 (7 minuten lopen); APCOA Parking Visstraat, Korte Breestraat 18 (5 minuten loopafstand) en Parkeerterrein Stek, Stek 22 (4 minuten loopafstand).

GOED DOEL
Op Tweede Paasdag collecteren we voor een goed doel in Dordrecht, namelijk Missie Dordt. Dit is een interkerkelijk initiatief dat breed gedragen wordt en waarin een groot aantal Dordtse kerken participeert. Voor nadere informatie zie: https://missiedordt.nl. We vinden het fijn om bij deze Psalmenwandeling een missionair project dat zo breed gedragen wordt te steunen. Er zal op Tweede Paasdag een fysieke collecte zijn, maar u kunt ook een gift geven via de bankrekening van Missie Dordt: NL18 RABO 0166461431 t.n.v. STICHTING MISSIE DORDT. Vermeldt u dan even bij de overschrijving PSALMENWANDELING. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, want Missie Dordt is een erkende ANBI.

AANMELDEN
U kunt zich voor de Psalmenwandeling aanmelden via het bekende adres: psalmenwandelingen@gmail.com. Geeft u bij de aanmelding even door of u met de eerste of de tweede groep wilt gaan wandelen. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht voor alle vragen over de Psalmenwandelingen. Ook de Facebook-pagina Psalmenwandelingen geeft informatie.
In de voorgaande jaren hebben we regelmatig reacties gehad dat de Psalmenwandelingen laagdrempelig zijn en dat ook mensen die geen kerkelijke binding hebben door de Psalmenwandelingen aangesproken worden. Overweeg eens of u in uw omgeving mensen kent die u voor een Psalmenwandeling zou kunnen interesseren. Gasten zijn hartelijk welkom!

PROGRAMMA 2024

Baarland. ©www.pknr.nl

Het verdere programma voor 2024 ziet er als volgt uit: op Tweede Pinksterdag, mei, zijn we in Harderwijk en wandelen we vanuit de Grote Kerk. In juni is nog geen locatie bekend. We mikken op zaterdag 29 juni. Vervolgens is er op 31 augustus een Psalmenwandeling vanuit Baarland in de Zak van Zuid-Beveland. De laatste van dit seizoen zal zijn op 14 september. Dan wandelen we vanuit het PDC De Herberg in Oosterbeek, een wandeling in het teken van de herdenking dat 80 jaar geleden de Airborne in de regio Arnhem plaatsvond. Nadere mededelingen over alle Psalmenwandelingen volgen steeds enkele weken voor de datum.

GROET
We verheugen ons erop u weer te ontmoeten! Met een hartelijke groet namens het team van de Psalmenwandelingen,
Louis Wüllschleger.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.