Praise in volle kerk Nieuwland

Night of Worship

Buiten was het zondagavond  17 november in Nieuwland al te zien dat er iets bijzonders aan de hand was. De toegang van de kerk was heel sfeervol verlicht en binnen was het al net zo. Om 18 uur begon hier de eerste praise-bijeenkomst onder de titel Night of Worship. Deze droeg het thema ‘Are you ready’ (vrij vertaald: ben je er klaar voor?) en werd aan elkaar gepraat en gezongen door Stan Janse.

De Nieuwlandse kerkenraad-preses Christiaan van Mourik verzorgde het openingsgebed en lichtte het thema van de bijeenkomst toe. Dat gebeurde onder meer aan de hand van het door hem gereciteerde lied 840a:
1Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt en de Heer zegt kom en ik kom.

2O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, wees de adem waaruit ik ontsta.

3Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Welnu, het programma stond bol van liederen van lofprijzing. De nummers werden behalve door Stan Janse begeleid door de leadzangeressen  Lisa Janse en Sari Kromhout. Instrumentaal was er ondersteuning van Mathijs (drum), Jurjen (sax en fluit), Ard (elektrische gitaar) en Michiel (akoestische gitaar. Tim en Tom regelden licht en geluid. De kerk was aangenaam gevuld met zittende en staande bezoekers.

Na afloop was het napraten onder het genot van koffie en snacks. De volgende bijeenkomst staat gepland voor zondag 15 december, aanvang 18 uur, en staat in het teken van advent. Daarna volgen er dit seizoen nog op de derde zondag in januari, februari, maart en april.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.