Plan kerktuin Nieuwland

  De  plannen voor het aanleggen van een kerktuin in Nieuw- en Sint Joosland krijgen steeds meer vorm. De ruimte is nu bedekt met gras en bomen.Het is de bedoeling een deel te beplanten met bloemen, kruiden en fruitbomen. Bijbelse elementen krijgen daarin een  grote plaats. Het plan voorziet in tuinen rond de thema’s Geloof, Hoop en Liefde. Paden verbinden de tuinen en maken het ook mogelijk een rondje om de kerk te lopen. Een flink deel van de ruimte rond de kerk blijft overigens beschikbaar voor activiteiten zoals die op Koningsdag. Zie de kaart voor een globale indruk. De gemeente Middelburg blijft het gras maaien en de heggen snoeien.


DOELEN Met de aanleg wordt het dorp mooier en dat is goed voor het algemeen welzijn. Het tweede doel is dat de tuin de drempel naar de kerk verlaagt en dorpelingen met elkaar in contact brengt, of ze nu kerklid zijn of niet. We willen bankjes plaatsen, zodat het uitnodigend is om even te gaan zitten. Er staan bloemen waarvan bezoekers een boeket kunnen plukken en kruiden om de avondmaaltijd smaak te geven. Ook komen er hagen van plukfruit en appel- en pruimbomen. Een tuin waarin mens en dier (zoals insecten) zich prettig voelen. In de stiltetuin kan de bezoeker zich even terugtrekken uit de hectiek van de dag. Wandelaars en fietsers kunnen er eventjes zitten in de schaduw of juist van het zonnetje genieten.

OMWONENDEN De omwonenden van de kerk worden nauw betrokken bij de zaak. De eerste reacties tijdens de halfjaarlijkse dorpstafel waren zonder uitzondering positief. Dat geeft hoop wat betreft de acceptatie en het draagvlak. Dit spoort met de ervaringen bij soortgelijke projecten in Zeeland, zoals de Bijbeltuin in ’s Heer Hendrikskinderen en de Hof van Heden in Oostkapelle.

Financiën De kosten van het plan zijn geraamd op 11.750 euro. Het begin van dat bedrag is al binnen, want de De Maatschappij van Welstand stelde een aanmoedigprijs beschikbaar van duizend euro. De tuingroep doet een beroep op de Gemeente Middelburg. Hierbij gaat het in de eerste plaats om aanspraken op (een deel van) het jaarlijkse wijkbudget en de groencheque. Het is fijn dat het bestuur van de Dorpsvereniging zich positief opstelt tegenover onze plannen. De subsidies die we proberen binnen te halen ten spijt blijft er nog een flink bedrag over ter dekking. Daarover hopen we in juni meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.  

Groene kerk Door de plannen zijn we nu ook formeel ‘Groene kerk’. Dat levert een bordje op dat aan de kerk bevestigd wordt.

Leden van de tuingroep: Eline van Mourik (ontwerper, gemeentelid), Arjen Westeneng, groenbeheerder, ouderling-kerkrentmeester), Jan Zwemer (tuinliefhebber, ouderling-scriba) en Wim Staat (publiciteit).

Reacties plaatsen is niet mogelijk.