Piet Feij presenteert boek

ARNEMUIDEN- Onder goedkeurend oog van de Vader des vaderlands* presenteerde onze organist Piet Feij op Hervormingsdag 2017 in de voormalige raadszaal van het stadhuis in Arnemuiden zijn boek Van Crucq tot Lantsheer. Dat handelt over de burgemeesters van zijn woonplaats in de negentiende eeuw.

foto Emile Calon

Piet overhandigde het officiële eerste exemplaar van het werk aan burgemeester Harold Bergmann. Dat historicus Feij met zo’n boek op de proppen komt behoeft geen verwondering te wekken. Hij was in zijn werkzame leven decennia lang leraar geschiedenis en Nederlandse op middelbare scholen.

Eerder schreef Feij:  De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Arnemuiden ‘Wij gedenken Uw goedertierenheid’. Hij schreef daarnaast artikelen voor de driedelige Encyclopedie van Zeeland, die verscheen in de jaren 1982-1984. Maar Piet is ook heel bekend van het onderzoek dat hij verricht voor de Historische Vereniging Arnemuiden, hetgeen resulteerde in een groot aantal artikelen over zijn stad van inwoning. De meeste werden gepubliceerd in Arneklanken.

Het boek over de burgemeesters van Arnemuiden is de laatste uitgave van de in 1991 opgerichte Werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg (WSM), die nu dus wordt opgeheven.

Piet werd tijdens de presentatie onder anderen toegesproken door Peter Sijnke, de bekende historicus die in 2016 afscheid nam als stadsarchivaris van Middelburg.  Hij was bovendien adviseur van de WSM.  Sijnke roemde het echt veldwerk van Feij. Het zo goed mogelijk beschrijven van de geschiedenis is pas mogelijk wanneer je grondig kennis neemt van de feiten. En dat heeft Piet Feij nauwgezet gedaan. Zodoende kunnen ze hem wel uittekenen in het Zeeuws Archief.

Over de inhoud van het boek meld ik dat die is gestempeld door de armoede, welke in de 19de eeuw zeer diepe sporen trok. Schokkend was  onder die omstandigheden het optreden van een plaatselijke dominee. Wie er meer van wil weten kan  het boek kopen. Het kost 17 euro 50.

Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie.

WS

*Willem van Oranje staat afgebeeld op het uit 1590 daterende schilderij dat linksboven op de foto is te zien. De prins verleende Arnemuiden in 1574 stadsrechten.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.