PCOB Souburg-Ritthem

OOST-SOUBURG – De laatste bijeenkomst van de afdeling Souburg-Ritthem en omstrekend van het seizoen 2023-’24 begint op dinsdag 11 juni om 15.00 ur in de De Kwikstaart aan de

Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg.

Traditiegetrouw is er dan een barbecue en voorafgaand daaraan bestaat de gelegenheid voor ontmoeting en/of het spelen van gezelschapsspelletjes. De collecte is bestemd voor het bekostigen van de barbecue. Het adviesbedrag hiervoor is € 5,-.  In verband met de catering gelieve men zich vóór vrijdag 7 juni a.s. aan te melden voor deze barbecue. Dit kan per mail of telefonisch bij het secretariaat: Ineke Wijkhuijs-v.d. Driest.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.