Pastoraat op straat

Overdenking
Een goed gesprek – leermomenten uit de gesprekken van Jezus

Een goed verhaal. Een goed gesprek. Het zijn thema’s in de startdag van het gemeentewerk. In dat verband willen we kijken welke kenmerken de ontmoetingen van Jezus hadden in de tijd dat Hij op aarde was? En wat kunnen wij daarvan leren? Daarover schrijft ds. H.J. van der Veen in zijn boek ‘In gesprek. Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus’.

Zeven lessen uit de gesprekken van Jezus op een rij (bron: CIP.nl) – een bewerking.

1)Jezus spreekt met allerlei mensen
“Jezus gaat in gesprek met geleerde en eenvoudige, gezonde en zieke, rijke en arme, machtige en eenvoudige mensen. Man, vrouw, allochtoon of autochtoon, de Here Jezus gaat niemand uit de weg,” zegt ds. Van der Veen. Daarin ligt volgens de predikant uit Sliedrecht een uitdaging voor christenen. “Wij beperken onze contacten misschien snel tot ons-soort-mensen. Jezus geeft het voorbeeld om ongehinderd contact te hebben met iedereen. Dat is vooral een kwestie van gewoon doen.”

2)Jezus voert de meeste gesprekken op straat
“Iemand heeft eens uitgerekend dat in de Bijbel 132 gesprekken van de Here Jezus staan beschreven,” vertelt ds. Van der Veen. Daarvan voerde Hij er zes in de tempel, vier in de synagoge en 122 op straat. Slechts tien gesprekken uit de Bijbel vinden dus plaats binnen de kerkelijke setting. “Dat had ik zelf ook niet gedacht. Christenen van nu voeren vooral binnen de kerk geloofsgesprekken. Maar kijk naar Jezus: Hij sprak zeker ook binnen de muren van de kerk. Toch vonden de meeste gesprekken plaats tijdens Zijn dagelijkse rondwandeling op straat, in huizen of op het dorpsplein.”

Jezus en de Samaritaanse vrouw., geschilderd door Paolo Veronese (1528-15880

3)Jezus richt zich op het hart van de mens
Een mooi voorbeeld daarvan is het gesprek dat de Here Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw. “Jezus sluit aan bij haar behoefte aan water en komt zo uit bij wat ze echt nodig heeft: levend water. Hij dringt door tot de behoefte die in haar hart leeft. In gewone gespreksonderwerpen – wij zouden zeggen ‘koetjes en kalfjes’ – ziet Jezus aanleiding voor een goed geestelijk gesprek. Hij komt zomaar van het alledaagse bij het geestelijke. Het is een kunst om te kijken wat er achter iemands nood schuil gaat, zoals Jezus deed.”

4)Jezus heeft oog voor de hele mens
Dat Jezus oog heeft voor de hele mens, zien we bijvoorbeeld terug als Hij spreekt met de Kananese vrouw. “Jezus maakt haar dochter gezond. Zo heeft Hij niet alleen oog voor het hart, maar net zo goed voor het lichaam en onze gezondheid. Het is niet zo dat de rest voor Hem niet belangrijk is. Hij heeft oog voor hart, handen en hoofd.” Zo zouden christenen van vandaag bijvoorbeeld niet alleen kunnen bidden voor een gemeentelid dat naar het ziekenhuis moet, maar ook kunnen aanbieden om te rijden.

5)Jezus geeft niet op alle vragen antwoord, maar Hij wijst wel de weg
Jezus stelt vaak een wedervraag in plaats van dat Hij een antwoord geeft. Bijvoorbeeld bij de vrouw die betrapt is op overspel. Als haar beschuldigers zijn afgedropen, vraagt Jezus haar: ‘Waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?’ “Jezus doet dit om ons zelf te laten nadenken over de vraag en het antwoord daarop. Het zou makkelijker zijn als Hij het antwoord geeft. Dan hoeven wij niet meer na te denken.” Ook hierin vormt Jezus een voorbeeld voor hoe wij met anderen kunnen spreken. “Wij weten soms geen antwoord op vragen die mensen stellen. Maar dat betekent niet dat het gesprek is afgelopen. Dan kan het gesprek juist beginnen! Probeer die vragen eens terug te leggen. Zo kun je toch in gesprek blijven en samen op zoek gaan naar het antwoord bij een open Bijbel.”

6)Jezus gaat de confrontatie niet uit de weg
Een voorbeeld van zo’n confrontatie is dat Jezus geen woord zegt als Hij voor Herodes Antipas staat. “Door dat zwijgen wordt Herodes geconfronteerd met wie Jezus is. Herodes wordt radeloos, omdat Jezus hem overtuigt wie Hij is.” Wat wij hiervan kunnen leren? “Dat een gesprek waarin heel weinig gezegd wordt, ook een goed gesprek kan zijn. We hoeven de confrontatie niet op te zoeken, maar die ook niet uit de weg te gaan.

7)Jezus bewerkt een verandering in het leven van mensen
Het is opmerkelijk dat mensen die Jezus ontmoet, anders uit het gesprek weggaan dan ze aan het begin waren. “Als wij met mensen in gesprek zijn, voltrekt zich dan ook een verandering? Natuurlijk, God verandert mensen. Maar Hij gebruikt ook mensen om anderen tot verandering te brengen. Dat zie je terug als je gesprekspartner na afloop zegt: ‘Ik ben opgelucht, het heeft me goed gedaan’ of: ‘Ik ben blij dat ik je gesproken heb’. Laten we ons focussen de vraag hoe we een ander verder kunnen helpen.

Bewerkt door Jan Zwemer
Reactie? j.zwemer@icloud.com of 06-13193999

Klik hier voor meer overdenkingen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.