Pastoraat Nieuwland

Wijzigingen in pastoraat Nieuw- en Sint Joosland

Ouderling Corry van Waarde legt binnenkort haar ambt neer. Ze nam dat besluit na rijp beraad en wij hebben daar alle begrip voor in haar omstandigheden. Vanaf deze plaats past het om grote dank uit te spreken. We kennen Corry als een bescheiden mens, maar weten dat het pastorale werk dat zij deed onder dorpelingen, of ze nu kerkelijk zijn of niet, met liefde en grote zorg is verricht. En we stemmen in met de versregels ,,Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.” (Johannes de Heer 166 vers 1).

Bovenstaande betekent dat er wijzigingen komen in het pastoraat. De kerkenraad is heel blij dat onze diaken Wilma de Ridder heeft aangeboden mee te doen in het werk. De groep bestaat dus nu uit: Pascal Handschin, Wilma de Ridder, Wim Staat en Margreet Tasma. Onze dominee blijft de eerst aangewezene voor het crisispastoraat.
Tenslotte is besloten de wijkindeling op te heffen. Dat heeft als voordeel dat alle leden van de groep in principe overal inzetbaar zijn. In de praktijk werkte het trouwens al vaak zo.


Pastorale groep Nieuw- en Sint Joosland

Reacties plaatsen is niet mogelijk.