Pasen – een feest voor de hele gemeente.

Voor christenen is Pasen het meest belangrijkste feest van het jaar. Gods trouw en liefde zijn sterker dan de dood. Het graf is leeg, Christus is opgestaan, er is een weg in een nieuwe toekomst.

Pasen is echter niet alleen feest. Voorafgaand aan het bericht van de engelen aan de vrouwen dat Jezus niet dood is maar leeft, zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Jezus werd verraden, gemarteld en gedood. De kwade krachten in de wereld lijken te hebben overwonnen. Maar er zijn in de dagen van Pasen ook verhalen van vriendschap en menselijkheid. Het beroemdste voorbeeld hiervan is de maaltijd die Jezus samen met zijn vrienden begaat. De maaltijd die nog steeds telkens herhaald wordt als Christenen samen brood en wijn delen.

In de Bijbel kunnen wij een beschrijving vinden van het leven van de eerste gemeenschappen van Christenen: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” (Handelingen 2, 42). Voor de aanstaande stille week zullen wij proberen om precies dat ideaal ui te beelden en samen gemeente zijn in het vieren, bidden, kuisteren en het breken van het brood.

Die vieringen vinden er als volgt plaats:

  • Zondag 5 april, Eredienst voor Palmpasen voor het hele gezin. Kinderen van de kindernevendienst zullen deze dienst mede vormgeven. Begin 10:00 in de kerk van Ritthem.
  • Op Witte donderdag vieren wij samen een Agape viering. Agape is Grieks en betekend liefde. Liefde niet in de lichamelijke, erotische zin maar liefde in de zin van naastenliefde, genegenheid, voor iemand een goede daad doen. Een Agape viering is een voortzetting van een eeuwenoude traditie die haar oorsprong heeft in de eerste gemeenten van Christenen. Samen zullen wij een eenvoudige maaltijd nuttigen in de kerk. Tegelijkertijd verzamelen de diaconieën van de Gemeenten kleding en voedsel dat wij meenemen. Vervolgens worden de spullen gedoneerd aan de voedselbank. Op die manier kan ieder die dat wil iets van zijn of haar rijkdom delen met iemand die het nodig heeft. Aansluitend aan de maaltijd vindt er een avondmaalsviering plaats in de kerk. Wij beginnen in de vroege avond, het precieze tijdstip wordt op tijd in de eredienst en op de website bekend gemaakt.
  • Op Goede Vrijdag, 10 april, komen wij bij elkaar voor een liturgische vering om stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. In deze viering zullen wij hopelijk ondersteund worden door een klein koortje uit onze gemeenten. In maart zal er hierover meer informatie beschikbaar zijn. Lijkt het u wat om mee te zingen? Geef u dan alvast op bij Lien Osté. De viering zal beginnen om 19: 30 uur in Ritthem.
  • Op paasochtend zullen wij vroeg verzamelen om het nieuwe licht welkom te heten. Bij zonsopgang wordt een nieuw licht ontstoken dat wij vervolgend met elkaar naar de Kerk van Nieuwland dragen om daar de nieuwe paaskaars te ontsteken. De ceremonie bij het vuur begint om 06:45 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Aansluitend is er een korte ceremonie om de nieuwe paaskaars aan te steken. Het nieuwe licht zal ons begeleiden door een nieuw jaar. In dit licht is er ook de gelegenheid om de eigen doop te herdenken. Deze ceremonie begint om 07:30 in de kerk van Om 08:00 uur vindt er een gezamenlijk paasontbijt plaats in de kerk. De veertigdagentijd is voorbij, Christus is opgestaan, er is reden voor blijdschap. Zoals gebruikelijk vindt er op paasochtend ook een eredienst plaats, deze zal beginnen om 10:00 uur. Samen sluiten wij dan de stille week af en horen het Evangelie van Pasen. Het is uiteraard mogelijk om bij de gebeurtenissen op paasochtend op een gewenst tijdstip in te stromen als u niet alle onderdelen wilt of kunt meemaken.

Ik kijk uit na een gezamenlijk beleven van Pasen. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.