Pasen

Zondag 17 april 2022, 10 uur. Kerk Nieuw- en Sint Joosland. Dominee Pascal Handschin

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Aanvangslied “O vlam van Pasen steek ons aan” (NLB 637, alle coupletten)
Stil Gebed

Paasgroet:
V: Christus is opgestaan!
A: Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Drempelgebed:
V: Onze Hulp is in de naam God de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw is tot in Eeuwigheid,
A: En niet loslaat wat zijn hand ooit begon.
V: Genade zij u en vrede, door onze Heer Jezus Christus.
A: Amen

Dienst van Aanbidding
Lezing: Jesaja 51, 9-11
Zingen “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” (NLB 118; 1 en 5)
Gebed van de Zondag
Zingen “Dit is de dag die God deed rijzen” (NLB 118; 9)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Kinderen naar de nevendienst
Lezing: Kolossenzen 3, 1 t/m 4
Orgel
Lezing: Johannes 20; 1 t/m 18
Zingen “Jezus leeft en ik met Hem” (NLB 641; 1 en 2)
Preek
Orgel

DIenst van Gebeden
Dankgebed en voorbeden Onze Vader
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst

Zending en Zegen

Zingen Slotlied “Lof zij God in de hoogste troon” (NLB 619, 1,4,5,6)
Zegen
Orgel/Zingen “U zij de glorie”

Reacties plaatsen is niet mogelijk.