Pascal Handschin bevestigd

De zojuist bevestigde predikant leest Marcus 2 : 23 t/m 3 : 6;

Op een mooie lentedag, zondag 3 juni 2018, kregen onze Protestantse gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem hun nieuwe predikant. Pascal Handschin (29) uit Middelburg werd als zodanig bevestigd door dominee Jan Nauta.  Hij is de opvolger van Elly Bouman, die nu in Roeselare staat in de Belgische provincie West

John de Pagter doet als ouderling van dienst het welkomstwoord en de mededelingen

Vlaanderen. Elly diende onze gemeenten van 7  september 2008 tot 11 september 2016

Pascal is vorig jaar ook al aangesteld als havendominee in Vlissingen Oost. Hij heeft vanaf nu  als voorganger ter land en ter zee een aaneengesloten werkgebied. Pascal Handschin is in Zwitserland geboren. Hij is afgestudeerd aan de Theologische Faculteit

Handoplegging door onze vorige predikant, Elly Bouman

van de Universiteit Bern en heeft ook een jaar colleges gevolgd in Leiden.

Aan de handoplegging namen de volgende predikanten deel: Elly Bouman (Roeselare); Stefan Franke (waterbouwpastor), Neeltje Köther (emeritus),  Jan Nauta (Middelburg) en Pim Steenbergen (Vlissingen).  Het orgel werd bespeeld door Evelyne Handschin, moeder van onze nieuwe dominee.  Klik hier om de dienst te beluisteren. Hieronder nog meer foto’s.

Handoplegging door Stefan Francke

Handoplegging door Pim Steenbergebn

Handoplegging door Jan Nauta

Diakenen Dita Mulder en Marjolein de Visser hangen Pascal Handschin stola om

Schriftlezing

Welkomstcadeau van de kindernevendienst

Ouderling Wim Staat kondigt als ceremoniemeester de sprekers aan.

Christiaan van Mourik (preses Nieuwland) en John de Pagter heten Pascal welkom in een originele samenspraak

Na de dienst: Jan Nauta, Pascal en  Thirza Handschin en ouderling-kerkrentmeester Peter Osté

Pascal en Thirza in gesprek met Margreet en Nol Tasma

Reacties plaatsen is niet mogelijk.