Palmpasen

Liturgie Eredienst Palmpasen 24 maart, aanvang 10 uur.
Kerk Ritthem. Voorganger dominee Pascal Handschin.
Organist Tim Bouwsma

VOORBEREIDEN
Intocht
Welkom en mededelingen
Aansteken paaskaars
Stil gebed
Zingen Aanvangslied “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” (Psalm 118, couplet 1)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen Psalm 118, couplet 2
Gebed van de zondag
Zingen Psalm 118, couplet 5
Lezing: Jesaja 50, 4-7
Zingen Psalm 118, couplet 9
Lezing: Marcus 1 t/m 11Zingen “Welkom, welkom, Koning Jezus” (NLB 554, coupletten 1 en 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de schrift
Moment voor de kinderen/kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Filippenzen 2, 5 t/m 11
Orgel
Lezing II: Marcus 14, 1 t/m 11
Preek

DIENST VAN GEBEDEN
Zingen “Ik wil mij gaan vertroosten” (NLB 562, alle coupletten)
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst/ inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied: “God lof! Nu is gekomen” (NLB 438, alle coupletten)
Zegen

Palmpasen in Trujillo, Spanje. ©
Reacties plaatsen is niet mogelijk.